MUAMMER NİKSARLI’NIN ULUSLARARASI KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

MUAMMER NİKSARLI’NIN ULUSLARARASI KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

2022-07-02 20:31:23
905 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP BAŞKANI MUAMMER NİKSARLI’NIN ULUSLARARASI KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

 

 

 

Değerli Kooperatifçiler ve Kooperatif Dostları Dünyada Uluslararası Kooperatifler Günü her yıl temmuz ayının ilk cumartesi günü kutlanmaktadır. Dünyada ilk Uluslararası Kooperatifler Günü Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) tarafından1923 yılında kutlanmıştır. 1994 yılında Birleşmiş Milletler (BM), kooperatiflerin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınma için önemini kabul etmiş ve her yıl tüm dünyada temmuz ayının ilk Cumartesi günün BM’ye üye ülkelerde Uluslararası Günü olarak kutlanacağını ilan etmiştir. Bu günün kutlanmasındaki amaç toplumun kooperatifler hakkındaki farkındalığını artırmaktır. Dünyadaki kooperatifçilik hareketinin başarılarını ve uluslararası dayanışma, ekonomik etkinlik, eşitlik ve dünya barışına yönelik görüşlerini tanıtmak ve desteklemektir. ICA ve BM’in Kooperatifleri Geliştirme ve Teşvik Komitesi (COPAC) tarafından ortak çalışma ile her yıl Uluslararası Kooperatifler Gününde kutlamalarda kullanılacak temayı belirlemektedir. 2 Temmuz'da, dünyanın dört bir yanındaki kooperatifler 100. Uluslararası Kooperatifler Günü'nü (#CoopsDay) kutlamaktadır. Kooperatiflerin dünyayı daha iyi bir yer haline getirmeye eşsiz katkılarını sergileyen BM Uluslararası Kooperatifler Yılı'ndan on yıl sonra, bu yılın #CoopsDay sloganıda "Kooperatifler Daha İyi Bir Dünya İnşa Ediyor" olarak kabul edilmiştir.

 

Uluslararası Yılın teması Covid 19 pandemisi ile bir kez daha farkına vardığımız kooperatiflerin çağımız için ne kadar önemli olduğunu yansıtmaktadır. Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) dünyadaki kooperatifçilere, kendi kendine yardım, öz sorumluluk, demokrasi, eşitlik, eşitlik ve dayanışma gibi işbirlikçi değerlerden ve dürüstlük, açıklık, sosyal sorumluluk ve başkalarına özen gösterme etik değerlerinden ilham alan insan merkezli iş tarzımızın nasıl daha iyi bir dünya inşa ettiğine dair sözleri yaymaya davet etmektedir. Dünyanın dört bir yanında, ekonominin birçok farklı sektöründe faaliyet gösteren kooperatifler, krizlere karşı ortalamadan daha dirençli olduklarını kanıtlamışlardır. Kooperatifçilik dayanışmayı ve ekonomik katılımı teşvik etmektedir. Çevresel bozulma ve iklim değişikliğine karşı mücadele etmektedir. Kooperatifler ortakları ve toplum için iyi işler üretmekte, gıda güvenliğine katkıda bulunmakta, yerel topluluklarda finansal sermayeyi korumakta, etik değer zincirleri oluşturmakta ve insanların maddi koşullarını ve güvenliğini iyileştirerek olumlu barışa katkıda bulunmaktadırlar. Kooperatifler, paylaşılan etik değerlerin temeline dayanan küresel olarak kabul edilmiş ilkelere sahip tek kurumsal modeldir. ICA, dünyanın dört bir yanındaki kooperatifçiler ve ortakları 2 Temmuz'da #CoopsDay kutlamaktadırlar. Bu günde Dünya Kooperatifçilik Hareketi Kooperatiflerin Nasıl Daha İyi Bir Dünya İnşa Ettiğini bir kez daha ilan etmektedir.

 

 

Kooperatifler Gününüz Kutlu olsun.