Milli Birlik Avrupa Kooperatif İşletme Modeli Konsey Tüzüğü Taslağını Türkçe’ye çevirerek yayınlıyor.

Milli Birlik Avrupa Kooperatif İşletme Modeli Konsey Tüzüğü Taslağını Türkçe’ye çevirerek yayınlıyor.

2015-01-20 09:49:00
4997 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Birlik

Avrupa Kooperatif İşletme Modeli

Konsey Tüzüğü Taslağını

Türkçe’ye çevirerek yayınlıyor.

 

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği, AB tarafından hazırlanan ve bu yıl yasalaşması beklenen Avrupa Kooperatif İşletme Modeli Konsey Tüzüğü taslağını  Türkçeye çevirdi ve Şubat ayında kitapçık halinde yayınlayacak. Kitapçıktan edinmek isteyen kooperatif ve birlikler TMKB’ne başvurabilirler.

 

Kitapçık için bir sunuş yazısı hazırlayan Milli Birlik Genel Başkanı Muammer Niksarlı Tüzük taslağı hakkında şunları söyledi:

“Elinizde bulunan bu kitapçık, Avrupa Birliği tarafından 2013 yılında hazırlanmış AB Kooperatif İşletme Modeli’ne ilişkin Konsey Tüzüğü’nün  taslağı olup, bu taslağın 2015 yılı içerisinde sonuçlandırılması beklenmektedir. 

 

Tüzüğün sunuş bölümünde, böyle bir tüzüğe duyulan gereksinme açıklanmış. Bu cümleden olarak, bazı üye devletlerde kooperatiflerin gelişimini engelleyen unusurların son yıllarda belirgin hale geldiklerine dikkat çekilmiş. Ayrıca, özellikle Orta ve Doğu Avrupa devletlerinde kooperatiflerin bir işletme olarak görülmedikleri ifade edilmiştir. Avrupa kooperatif hukukuyla ilgili kapsamlı bir mevzuatın olmamasının da Avrupa kooperatif sektörü açısından şu anda yaşanan önemli bir sorun olduğu ifade edilmektedir. Bu tespitlere ek olarak, kooperatiflerin kurulması ve faaliyetlerinin genel bir AB perspektifi olduğundan kuşku duyulmamasına karşın, AB Antlaşması ve AB’nin işleyişine ilişkin antlaşmada kooperatif sektörüne ilişkin kapsamlı bir yasal düzenlemenin bulunmadığı na dikkat çekilmiştir. Bu Tüzüğün hazırlanması ile Avrupa kooperatif yasal çerçevesi konusunda, 2003 yılında yürürlüğe giren Avrupa Kooperatif Statüsü ile yetinilmeyip, bu konuda  daha ileri bir aşamaya ulaşılmasının amaçlanmakta olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Sunuş yazısında Konsey Tüzüğünün amacının, Avrupa’da uyumlu ve ayrıntılı düşünülmüş bir koopertifler hukukunun oluşturulmasına katkıda bulunmak  olarak ifade edilmiştir. AB Konseyi, bu Tüzükte belirtilen ilke ve hedeflere uygun düzenlemelerin üye devletlerin ilgili kanunlarında somut hükümler halinde yer almasını istemektedir.

 

Tüzük taslağı, kooperatifler ve kooperatif üst örgütlerinin kuruluş, işleyiş ve denetimleri yanında, devlet ile ilişkileri konusunda da önemli düzenlemeler içermektedir. Taslağı, sonuçlandırılmasını beklemeden tercüme ederek Türkiye’de ilgili kamu kuruluşları ve kooperatif örgütlerle paylaşmak istememizin nedeni, bu taslakta yer alan ve önemli gördüğümüz hususların yeni kooperatifler yasası hazırlık çalışmalarında dikkate alınmasını temenni etmemizdir.

 

Bu Tüzük taslağı, Milli Birliğimiz Danışmanı Prof Hüseyin Polat’ın gözetimi ve editörlüğü altında Ali Can Karamahmut ve Mehmet Ali Şanlı tarafından tercüme edilmiştir. Ayrıca, kitapçığın sonuna eklenen ve Tüzüğün bazı bölümlerini ayrıntılı biçimde irdeleyen Prof Polat’ın ilâve açıklamalarının yararlı olacağı düşünülmüştür. Kendilerine Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.”

 

Muammer Niksarlı, Genel Başkan