Milli Birlik Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Uluslararası Kooperatifler Günü hakkında düzeltme genelgesi yayımlamasını istedi

Milli Birlik Gümrük ve Ticaret Bakanlığından Uluslararası Kooperatifler Günü hakkında düzeltme genelgesi yayımlamasını istedi

2017-01-06 15:36:21
2586 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milli Birlik

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından

Uluslararası Kooperatifler Günü hakkında düzeltme genelgesi yayımlamasını istedi

 

 

 

TÜRKİYE KOOP, Bakanlığa gönderdiği gerekçeli yazıda tarihsel belgelere yer vererek, 21 Aralık tarihinin hiçbir dönemde ICA ve bağlı kooperatifler tarafından Uluslararası Kooperatifler Günü olarak kutlanmadığını kanıtladı

 

*  Senelerdir devam eden Türkiye’ye özgü bu yanlışın düzeltilmesini isteyen TÜRKİYE KOOP, Bakanlıktan Uluslararası Kooperatifler Gününün tüm ülkelerde ve Birleşmiş Milletler camiasında olduğu gibi ülkemizde de her yılın Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanmasına ilişkin bir genelge yayımlamasını istedi

 

 

 

Bazı çevrelerin ısrarlı biçimde Uluslararası Kooperatifler Gününün 21 Aralık olarak kabul edilmesi girişimlerine mani olmak ve bu konudaki tarihsel yanlışlığı düzeltmek amacıyla Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na resmi olarak başvurdu. Başvuruda Uluslararası Kooperatifler Gününün ilk kutlandığı yıl olan 1923 yılından günümüze kadar tüm ICA yayınları ve diğer belgelerinin tarandığı belirtilerek bunların hiçbirinde 21 Aralık gününün Uluslararası Kooperatifler Günü olarak kutlandığına ilişkin herhangi bir kayda rastlanmadığı belirtildi. İlk kutlamanın yapıldığı 1923 yılından itibaren Temmuz ayının ilk Cumartesinin Uluslararası Kooperatifler Günü olarak kutlandığına ilişkin orijinal belgelerin de fotokopileri Milli Birlik tarafından yazı ekinde Bakanlığa gönderildi.

 

Bakanlığa gönderilen üç tarihi belge ile 21 Aralık’ın Uluslararası (ya da Dünya) Kooperatifler Günü olmadığı kanıtlandı.

 

Birinci belge, uzun yıllar ICA Direktörlüğü yapan W.P. Watkins’in ICA tarihini yazan ve 1970 yılında yayınlanan kitabı. Bu kitabın 141. sayfasında Uluslararası Kooperatifler Gününün ilk kez 1923 yılında ve Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlandığı belirtiliyor.

 

 

 

 

 

 

İkinci belge, ICA Dokümantasyon Memuru Alina Pawlowska’nın ICA’nın ilk bayrağı olan Gökkuşağı bayrağı ve Uluslararası Kooperatifler Günü’nün orijini ile ilgili ICA’nın Review of International Co-operation dergisinin 1995 yılı 88/1 No.lu sayısında yer alan yazısı. Bu yazıda Pawlowska, Uluslararası Kooperatifler Günü’nün Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanması kararının ICA Yönetim Kurulunun 1922’de Essen’de (Almanya) yaptığı toplantıda kararlaştırıldığını ve ilk kutlamanın da 1923 yılında yapıldığını belirtiyor.

 

 

 

 

 

 

 

 

Üçüncü belge, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 22 Mart 1993 tarih ve 47/90 sayılı kararı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 1992 yılında Genel Kurula sunulmak üzere hazırladığı “Kooperatiflerin yeni ekonomik ve sosyal eğilimler ışığında kooperatiflerin rolü”  başlıklı raporunda (A/47/216-E/1992/43) kooperatiflerin temel ekonomik ve sosyal sorunların çözümüne önemli katkılarda bulunduklarından söz ederek ve 1995 yılının da Uluslararası Kooperatifler Birliği’nin 100.kuruluş yılı olacağından hareketle, 1995 yılından başlamak üzere her yılın Temmuz ayının ilk Cumartesi’nin Uluslararası Kooperatifler Günü olarak kutlanmasını önermiştir. Bu öneriyi memnunlukla karşıladığını ifade eden Genel Kurul da 1995 yılından itibaren her yıl Temmuz ayının ilk Cumartesinin Uluslararası Kooperatifler Günü olarak kutlanmasını 47/90 sayılı kararı ile kabul ve ilan etmiştir. Böylelikle Uluslararası Kooperatifler Birliği tarafından 1923 yılından beri kutlanmakta olan Uluslararası Kooperatifler Günü, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun bu kararı ile resmiyet kazanmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler bu kararı ile yalnız kooperatif örgütleri değil, BM’ye bağlı ihtisas örgütlerini ve üye devletleri de bu günü kutlamaya davet etmiştir.

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ve ilan ettiği 2012 Uluslararası Kooperatifler Yılı kutlamaları konusunda da Hükümeti temsilen Koordinatör Bakanlık olarak görev üstlenmişti. Buradan da anlaşılacağı gibi, Birleşmiş Milletlerin kooperatiflerle ilgili tüm kararlarının uygulanmasını izlemek ve bu konuda gerektiğinde girişimde bulunmakla yükümlü Bakanlık da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’dır.

 

TÜRKİYE KOOP’un Bakanlığa yazısı şu cümle ile sona ermekte:

“Bakanlığınızın Koordinatör Bakanlık olarak yukardaki belge ve bilgiler ışığında bir düzeltme yaparak gerçek Uluslararası Kooperatifler Günü kutlamalarının her yılın Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanması gerektiğini bir genelge ile tüm kooperatiflere, kooperatifçiliği desteklemek amacıyla kurulmuş olan vakıf ve derneklere ve ilgili kamu kuruluşlarına bildirilmesi hususunu tensiplerinize araz ederiz”.