Niksarlı ve Polat CIRIEC’in Lizbon’da yapılan 5. Uluslararası Sosyal Ekonomi Konferansına katıldılar(15-18 Temmuz 2015)

Niksarlı ve Polat CIRIEC’in Lizbon’da yapılan 5. Uluslararası Sosyal Ekonomi Konferansına katıldılar(15-18 Temmuz 2015)

2015-07-22 14:02:38
5520 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niksarlı ve Polat

CIRIEC’in Lizbon’da yapılan

5. Uluslararası Sosyal Ekonomi Konferansına katıldılar.

 

 

 

 

* Portekiz Başbakanının da bir konuşma yaptığı “Küreselleşen Dünyada Sosyal Ekonomi” konulu uluslararası konferansa 600’den fazla delege katıldı.

*  Konferansa Türkiye’den TÜRKİYE KOOP Genel Başkan Muammer Niksarlı ve Hüseyin Polat’ın yanı sıra Türk Kooperatifçilik Kurumu temsilcileri de katıldı.

*  Konferansta TÜRKİYE KOOP adına Prof. Hüseyin Polat “Türkiye’de Sosyal Ekonomi-Tarımsal Kooperatiflerin Temel Sorunları” konulu bir bildiri sundu.

 

 

Uluslararası Kamu, Sosyal ve Kooperatif Ekonomisi Araştırma ve Bilgi Merkezi CIRIEC’in düzenlediği 5. Sosyal Ekonomi Konferansı 15-18 Temmuz 2015 tarihleri arasında Portekiz’in başkenti Lizbon’da yapıldı.  Konferansa TÜRKİYE KOOP’u temsilen Genel Başkan Muammer Niksarlı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Hüseyin Polat Katıldı.  TÜRKİYE KOOP dışında konferansa Türk Kooperatifçilik Kurumu Başkanı Prof. Ali Fuat Ersoy ve Prof. Mehmet Baş katıldılar. 40’dan fazla paralel oturumda 258 bildirinin sunulduğu konferansın açılışında Lizbon Belediye Başkanı, kapanış oturumuna da Portekiz Başbakanı katılarak birer konuşma yaptılar.  Konferansın konusu “Küreselleşen Dünyada Sosyal Ekonomi” olarak belirlenmişti.

 

Konferansa sunulan bildiriler şu başlıklar altında gruplandırılmıştı:

 

  1. Sosyal ekonomi konusunda yeni eğilimler ve kavramlar
  2. Sosyal ekonomi, toplum ve bölgeler
  3. Sosyal ekonomi eski ve yeni güçlükler
  4. Sosyal ekonomi ve Devlet
  5. Sosyal Ekonomi yönetimi
  6. Küresel dünyada sosyal ekonomi

 

Açılıştan hemen sonra ana konuşmacı (keynote speaker) olarak konferansa katılan Teksas Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Anvar Ben-Ner ilginç bir konuşma yaparak geleceğin dünyasında yaşamın nasıl sürdürüleceğine ilişkin yapılan araştırmalardan örnekler verdi. Konferansın üçüncü günü yapılan ortak oturumda da Avrupa Parlamentosu Üyesi Jens Nilsson ve Portekizli bilim adamı Prof. Rui Namorado ise Avrupa’da ve Portekiz’de sosyal ekonomi politikalarının evriminden söz ettiler. Türkiye’den kooperatifçilerin yakından tanıdıkları kooperatif mevzuatı uzmanı Prof. Hagen Henry de konferansa bildiri sunarak ve oturum başkalığı yaparak katıldı.

 

Türkiye’de Sosyal Ekonomi ve Tarımsal Kooperatiflerin Güçlükleri

 

 

 

Konferansa TÜRKİYE KOOP adına “Türkiye’de sosyal ekonominin bir öğesi olarak kooperatifler – tarımsal kooperatiflerin güçlükleri” başlıklı bir bildiri ile katılan Hüseyin Polat, bildirisinde şu konuların altını çizdi:

 

Türkiye’de “üçüncü sektör” olarak de bilinen güçlü bir sosyal ekonomi mevcut. Kooperatifler bu ekonominin en önemli öğeleri. Sosyal ekonomi kuruluşları kategorik olarak kooperatifler, dernekler, vakıflar ve sendikaların kurdukları sosyal işletmelerden meydana gelmektedir. Yasal çerçeve olarak belirtmek gerekirse, sosyal ekonomi kuruluşları farklı yasalara tabi olarak çalışmaktadırlar. Vakıflar, dernekler ve sendikaların özel yasaları mevcut. Kooperatifler, 1163, 1581 ve 4572 Sayılı yasalara tabi olarak kurulmakta ve işletilmektedirler.

 

Sosyal ekonomi işletmelerinin 16 milyon ortak ve üyesi bulunmaktadır. Bunların 8,5 milyonu kooperatif ortağıdır. Kooperatifler kırsal ve kentsel alanlarda tam gün ve mevsimlik olarak 500.000’den fazla istihdam yaratmışlardır.

 

Tarım Kredi, Tarım Satış ve Pancar Üreticileri Kooperatifleri tarımsal kooperatifler arasında hem kooperatif ve ortak sayıları, hem de işletme büyüklükleri bakımından ön sıralarda yer alan kooperatiflerdir. Kentsel kooperatifler arasında da Esnaf Kefalet, Konut ve Nakliye kooperatifleri öne çıkmaktadırlar.

 

Birleşmiş Milletler tarafından Uluslararası Kooperatifler Yılı olarak ilan edilen 2012 yılında Türk Hükümeti kooperatif hareket ile işbirliği halinde yeni bir kooperatif stratejisi dokümanı kabul etti. Bu strateji kooperatifleri ve kooperatiflere hizmet eden kamu kurumlarının yeniden yapılanması ve işletmelerin güçlenmesini sağlamayı amaçlayan 7 hedef belirledi.

 

Tarımsal kooperatiflerin belli-başlı güçlükleri olarak şunlar sayılabilir:

 

1. Kooperatif politikası ve yasalarındaki yetersizlikler

2. İklim değişikliğinin etkileri ve yenilenebilir enerjiye geçmekteki sıkıntılar

3. Gıda güvenliği konusunda daha bütünleşmiş politikalara ihtiyaç var

4. Sermayeye erişim ve kredi konusunda sıkıntılar bir kooperatifler bankası kurulmamış olması yüzünden çok büyük bir sorun haline gelmiş bulunuyor

5. Kooperatiflerde yetişmiş insan gücü yetersizliği

6. Dağıtım kanallarında kooperatiflerin etkinliklerinin artırılması ve sermaye şirketleri ile B20 çerçevesinde işbirliğinin güçlendirilmesi.

 

Sonuç olarak, görünürlükleri ve ekonomik etkinlikleri giderek artan tarımsal kooperatifler, sosyal sorumluluklarının bir gereği olarak içinde bulundukları toplumların kalkınmasına ve istihdam yaratma yolu ile kırdan kente göçü azaltmakta etkin bir rol oynamaktadırlar. Bu nedenle, yukarda sıralanan önemli güçlüklerinin giderilmesi halinde bu kooperatifler ekonomiye daha fazla katkıda bulunabilecek ve toplumun diğer kesimleri ile sürdürülebilir diyalogu güçlendireceklerdir.

 

Akdeniz Ülkeleri Sosyal Ekonomi Netwörkü ESMED, bu konferans sonunda İspanyol ve Portekiz Hükümetlerinin AB düzeyinde sosyal ekonominin desteklenmesi konusunda ortak bir deklarasyon imzaladıklarını bildirdi.