Niksarlı ve Polat İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir Konferans verdiler.(17 Mart 2015)

Niksarlı ve Polat İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir Konferans verdiler.(17 Mart 2015)

2015-03-19 08:54:00
4849 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Niksarlı ve Polat İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi’nde bir Konferans verdiler.

 

Konferansa İİBF öğretim üyeleri ve öğrencileri yanı sıra İstanbul’da bulunan TÜRKİYE KOOP’ a bağlı bazı birliklerin yöneticileri de katıldılar.

Niksarlı, Fakültenin kooperatifçilik bölümünün aktif hale getirilmesi konusunda YTÜ’ye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Niksarlı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Hüseyin Polat, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın’ın davetlisi olarak 17 Mart 2015 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi’nin Beşiktaş’taki tarihi Rektörlük binasının Hünkâr Dairesi salonunda Dünyada ve Türkiye’de farklı bir işletme türü olarak Kooperatifler konulu bir konferans verdiler. Konferansa İİBF öğretim üyeleri ve öğrencileri yanı sıra İstanbul’daki Milli Birliğe bağlı birliklerin yöneticileri de katıldılar. Bunlar arasında tespit edebildiklerimiz, Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı İhsan Temel, İstanbul Eczacılar Kooperatifi Başkanı Eczacı Rafet Şahin, Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Kartal ve TESKOMB İstanbul Birliği Başkanı Yaşar Çoruh.

 

Konferans açış konuşmasını İİBF Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın yaptı. Aydın konuşmasında kooperatiflerin önemine değinerek tarihsel gelişmeye atıfta bulundu ve bugünkü duruma ilişkin değerlendirmeler yaptı. Dünyada ve Türkiye’de kooperatiflerin daha çok ekonomik bakımdan güçsüz kişilerin örgütleri olarak doğdukları ve geliştiklerine dikkat çeken Aydın, BM’in Uluslararası Kooperatifler Yılı ve Türkiye Kooperatifçilik Strateji Belgesi ve Eylem Planına da değindi. Aydın, Fakültede bulunan Kooperatifçilik Bölümü’nün şu anda işlevsiz olduğunu belirterek amacının kooperatif işletmelere yönetici yetiştirecek bir müfredat programı geliştirmek olduğunu söyledi.

 

Konferansın ilk konuşmacısı olarak Milli Birlik Genel Başkanı Muammer Niksarlı sözlerine kooperatifçiliğin “imece” ve “ahilik” gibi bazı kavramlarla açıklamaya çalışıldığı bunun da günümüzde yeterince anlaşılmadığını ifade ettikten sonra, kooperatiflerin bir işletme türü olduğu ve açıklamaların da öncelikle ekonomi kavramlarıyla yapılması gerektiğini söyledi. Daha sonra Türkiye’de farklı sektörlerde örgütlenmiş bulunan kooperatiflere ilişkin genel bir değerlendirme yaparak kooperatiflerin birer demokrasi okulu olduklarının altını çizdi. Türkiye’de kooperatiflerin sayısal büyüklükleri konusunda bilgi sahibi olunduğunu ancak ekonomik büyüklükleri ve yarattıkları katma değer ve istihdama katkıları konusunda hiçbir bilgiye sahip olunmadığını belirten Niksarlı “bu nedenle kooperatiflerin ekonomik büyüklüğünü tam olarak bilemiyoruz” dedi. Kamu ve büyük sermaye kesimine kooperatiflerin önemini yeterince ve gerekçeli olarak anlatamadıklarını belirten Niksarlı, Şubat ayı içerisinde ILO ve TÜİK ile müştereken başlattıkları Kooperatif İstatistikleri konusundaki projeye de atıfta bulundu.  Niksarlı daha sonra kooperatifler arası ticaretin önemine dikkat çekerek Milli Birliğin Çin Halk Cumhuriyeti ve Bulgaristan kooperatifleri ile başlattığı ticari işbirliği hakkında bilgi verdi. Niksarlı konuşmasında ayrıca 10-13 Kasım 2015 tarihlerinde TÜRKİYE KOOP’ un ev sahipliğinde Antalya’da yapılacak Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)nin Küresel Konferansı ve Genel Kuruluna da değindi. Bu konferansta başta sürdürülebilirlik olmak üzere kooperatiflerin, kimlik, katılım, yasal çerçeve ve sermayeye erişim gibi temel sorunlarının tartışılacağı ve geleceğe ilişkin öneriler geliştirileceğini belirtti.

 

Konferansın ikinci konuşmacısı olarak Prof. Hüseyin Polat konuşmasına kooperatif değerleri ve ilkelerini sayarak ve kooperatiflerin neden farklı bir işletme modeli olduklarını açıklayarak başladı. Kooperatiflerin küresel işletme boyutu yanında küresel yasal çerçeve konusuna da değindi ve kooperatiflerin karşılaştıkları küresel ve yerel boyutlu sorunları dile getirdi. Kooperatifleri, işletme değerleri, insani değerler ve bio değerlerini birleştiren işletmeler olarak gördüğünü ifade eden Polat, bu özelliğinden dolayı kooperatiflerin bir yandan iktisaden kârlı durumda çalışmak zorunda olduklarını, diğer yandan da ortaklar, çalışanlar ve toplumun insani değerleri ile çevre ve doğayı koruma değerlerini dikkate almaları gereğini dile getirdi. Polat daha sonra Kanada’da yapılan Kooperatifler Zirvesi’nin temel çıktılarını sayarak bu çıktılardan istihdam ve gıda güvenliğine ilişkin olanları ayrıntılı biçimde özetledi. Son olarak dünyada kooperatif eğitimi veren üniversiteler ile Türkiye’deki meslek yüksekokullarından söz eden Polat, konuşmasını “yarının gündemi” başlığı altında topladığı kooperatiflerin geleceğe yönelik önceliklerini sıralayarak bitirdi.

 

Konferans sonunda Niksarlı öğrencilerin ve öğretim üyelerinin sorularını yanıtladı. İki saat süren konferans sonunda Niksarlı, İİBF Dekanı Prof. Dr. Kenan Aydın’a Fakültenin Kooperatifçilik Bölümü’nün aktif hale getirilmesine TÜRKİYE KOOP’ un yardımcı ve destek olacağını söyledi. Prof. Aydın da Niksarlı ve Polat’a katılımlarından dolayı birer plâket takdim ederek, davete icabet ettikleri ve kooperatifçilik konusunda öğrenciler ve öğretim üyelerini aydınlattıkları için teşekkür etti.