Niksarlı ve Polat Milano’da düzenlenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Açlığı Önlemede Kooperatifler’ konulu uluslararası konferansa katıldılar.(12-14 Temmuz 2015)

Niksarlı ve Polat Milano’da düzenlenen ‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Açlığı Önlemede Kooperatifler’ konulu uluslararası konferansa katıldılar.(12-14 Temmuz 2015)

2015-07-22 13:54:08
4770 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niksarlı ve Polat

Milano’da düzenlenen

‘Sürdürülebilir Kalkınma ve Açlığı Önlemede Kooperatifler’ konulu

uluslararası konferansa katıldılar.

 

 

 

 

*  Konferansa Tarım Kredi’den Genel Müdür Güvendi ve YK Üyesi İbrahim Ethem Üstüner, ORKOOP’dan Gn Başkan Cafer Yüksel ve Başkan Yardımcısı Ahmet Çetiner katıldılar.

 

Konferansın ‘Sürdürülebilir üretim ve tüketim – dağıtım kanallarında gıda kayıpları ve israfının önlenmesi’ konulu 3. yuvarlak masa oturumunda TÜRKİYE KOOP adına Prof. Hüseyin Polat ‘Türkiye’de gıda kayıplarının önlenmesinde kooperatifler’ konulu bir bildiri sundu.

 

 

12-14 Temmuz 2015 tarihlerinde Milano Expo 2015 Uluslararası Fuarı çerçevesinde Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO ve İtalyan Kooperatifleri Federasyonu CONFCOOPERATIVE ile Japon Tarımsal Kooperatifler Ulusal Federasyonu JA-ZENCHU ile işbirliği yaparak bir konferans düzenledi. Bu uluslararası konferansın konusu “kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınma ve sıfır açlık konusunda halkın bilinçlendirmesi” olarak seçilmiş.

 

 

Uluslararası konferansa TÜRKİYE KOOP’dan Genel Başkan Muammer Niksarlı ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Hüseyin Polat katıldı. Polat “Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim: Dağıtım kanallarında gıda kayıpları ve gıda israfının önlenmesi” konulu üçüncü yuvarlak masa toplantısına TÜRKİYE KOOP adına katılarak “Türkiye’de gıda kayıpları ve israfının önlenmesinde kooperatiflerin rolü” konulu bir konuşma yaptı. Konferansa Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden Genel Müdür İrfan Güvendi, Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Ethem Üstüner ile Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Cafer Yüksel, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Çetiner ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ünal Örnek katıldılar.

 

Konferansın açılışında ICA Başkanı Dame Pauline Green, İtalyan Kooperatifleri Konfederasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Marco Venturelli ve Japon Tarımsal Kooperatifler Federasyonu Başkanı Akira Banzai birer konuşma yaptılar.  Konferansın asıl temasını açıklamak üzere FAO temsilcisi Rodrigo Castaneda bir sunuş konuşması yaptı. Sunuş konuşmasında Casteneda “2050 yılında sürdürülebilirliği sağlarken 9 milyar insanın doyurulması” konusunda neler yapılması gerektiği üzerinde durdu.

 

Yuvarlak Masa oturumları

Birinci yuvarlak masa oturumunun konusu: Tarımsal kooperatifler- aile çiftçiliğini destekleme ve yerel toplumun tarımsal üretim ve çeşitliliği koruması.

İkinci oturum: Tarımsal üretim ve gıda perakendeciliğinde çevresel sürdürülebilirliğin korunması.

Üçüncü oturumun konusu ise; Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim: Dağıtım kanallarında gıda kayıpları ve gıda israfının önlenmesi.

Dördüncü oturum: Gıda dağıtım kanallarının güvenliği – üreticiler ile tüketicileri yakınlaştırmada inovatif örnekler.

Beşinci oturum: Uygun politika ortamının güvenceye alınması – Ticaret andlaşmaları ve 2015-sonrası kalkınma gündemi.

 

Kapanış oturumunda ICA Başkanı Dame Pauline Green, Japon Tarımsal Kooperatifler Federasyonu JA-Jenchu’nun Başkan Yardımcısı Toru Nakaya, İtalya Confcoopertive Başkanı Maurizio Gardini ve İtalyan Hükümeti’nin EXPO Milan Komiseri Guiseppe Sala birer konuşma yaptılar. Konferansın kapanışında “Milano Bildirisi” imzalandı ve özet olarak sunuldu.

 

Konferansın kapanışında imzalanan Milano Bildirisi’nin www.ica.coop sitesinde yayımlanacağı bildirildi.

 

ICA Yöneticileri ile görüşmeler

Konferans sırasında Niksarlı ve Polat ICA üst yönetimi ile bir dizi görüşme gerçekleştirdiler. ICA Başkanı Dame Pauline Green ile 3-5 Eylül’de Ankara’da yapılacak B20 toplantısının ayrıntıları görüşüldü. ICA Genel Müdürü Charles Gould, Politika Direktörü Rodrigo Gouveia ve .coop Ticaret Koordinatörü Violetta Nafpaktiti ile de Antalya Küresel Konferansının hazırlıkları görüşüldü. ICA yetkililerinden ayrıca konferansa belirli sayıda genç kooperatifçilerin (kooperatif meslek okulları öğrencileri) ve kooperatiflerle ilgili kamu kurumları temsilcilerinin kayıt ücreti ödemeksizin katılmalarının sağlanması istenildi. Niksarlı’nın bu konudaki ısrarlı talebine karşın bir sonuca varılamadı ancak bu konudaki görüşmelerin devam etmesi kararlaştırıldı.

 

Konferansta bildiri sunmak için başvuru süresinin geçmiş olmasına karşın, Niksarlı’nın isteği üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Seymenoğlu ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü İrfan Güvendi’nin ilgili paralel oturumlara birer bildiri ile katılmaları kararı alındı. Her iki Genel Müdürün bildiri hazırlamalarına TÜRKİYE KOOP’un Küresel Konferans Koordinatörü Prof. Polat yardımcı olacak.

 

Antalya Küresel Konferansı sırasında kooperatif markasının ve .coop alan adının kooperatifler arasında kullanılmasının yaygınlaştırılması için özel bir tanıtım oturumu organize edilecek.