Pankobirlik: “Önlem alınmazsa şeker ithalatı başlar”

Pankobirlik: “Önlem alınmazsa şeker ithalatı başlar”

2016-12-14 15:34:01
3631 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pankobirlik: “Önlem alınmazsa şeker ithalatı başlar”

 

 

 

 

 

 

*  Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar basına yaptığı açıklamada, NBS (nişasta bazlı şeker) konusunda hem üreticileri hem de tüketicileri ilgilendiren çok önemli açıklamalarda bulundu.

 


Geçtiğimiz günlerde İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan ISO (Uluslararası Şeker Organizasyonu) 25. Konferansına katılan Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar, programın sonunda basın toplantısı düzenleyerek şeker sektörünün sorunlarını anlattı. Avrupa Birliğinde 2017 yılı sonrasında kotaların ve pancar alım fiyatlarının serbest bırakılması hususunda şeker pancarı ve pancar şekeri üreticilerinin çekincelerinin olduğunu belirten Genel Müdür Taşpınar, bu durumun, şeker pancarı tarımından vazgeçilmesi, AB’nin 10 yıl sonra net ithalatçı durumdan tekrar net ihracatçı duruma geçeceği anlamına geldiğini söyledi. AB’de şeker pancarı tarımı ve pancar şekerinin, hem gümrük vergileri ile hem de çeşitli müdahale alım fiyatları ve desteklemelerle korunduğunu ifade eden Taşpınar, “AB’nin 2023 hedeflerinde 1,5-2 milyon tonluk bir pancar şekeri üretim artışı öngörülmektedir. Dünya şeker arzı ve fiyatlarında küresel belirsizlikler ve endişeler olmakla birlikte AB’de pancar tarımı sürekliliğini sürdürmeye devam edecektir” diye konuştu.NBŞ (Nişasta-Bazlı Şeker) SEKTÖRÜNÜN AMAÇLARI ORTADA


Avrupa Birliğinde 2006’dan buyana şeker üretim maliyetleri ve pazar fiyatlarının düşmesine rağmen şekerli mamuller, alkolsüz içecek sanayi, çikolata, bal, şurup ve kek sektörü vb. alanlarda kâr marjının yaklaşık %8 ile %27 oranında arttığını aktaran Genel Müdür Taner Taşpınar, “kümülatif olarak bu rakam %37’lere tekabül etmektedir. Bu gerçekten hareketle ülkemizde de AB uygulamalarına atıfta bulunularak kotaların kaldırılması yönünde lobi yapan NBŞ sektörü temsilcilerinin amaçları da aslında ortadadır. Üretimlerini istedikleri kadar arttırarak ülkemizdeki Kar marjlarını daha da maksimize etmektir. Ancak bu amaçlarına erişmede her nedense isteklerini AB’de olduğu gibi piyasa dinamiklerini harekete geçirerek değil de ülkemizde kurdukları tatlı kar hayallerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kurgulamaktadırlar. Sonrasında ise söylemlerini biraz daha ileri götürerek şekerin borsada işlem gören bir emtia olarak değerlendirilmesi gerektiğini vurgulamaktadırlar. Aslında bu noktada bu gruplara sorulması ve cevaplandırılması gereken en önemli soru şudur. Acaba ülkemizde üretilen NBŞ’lerin 1 gr’ının Dünya borsalarında işlem görüp görmediği veya neden 1 gr NBŞ’nin diğer ülkelere ihraç edilip edilmediği hususlarıdır. İşte ülkemizdeki NBŞ sektörü temsilcilerinin kotaların AB de olduğu gibi kaldırılması gerektiği yönündeki taleplerinin altında yatan asıl gerçekte budur. İçerde tatlı kar marjları ve üretimlerinin arttırılması” dedi.
 


ÖNLEM ALINMAZSA ŞEKER İTHALATI BAŞLAR

Türkiye’de hiçbir yapılandırma önlemi ve geçiş süreci ile pancar çiftçilerine yönelik olarak hazırlanan bir önlem alınmadan kotaların kaldırılmasından söz edilemeyeceğini vurgulayan Taşpınar, “kotaların kaldırılması demek, yapılandırılma önlemleri alınmadan pancar şekeri sektörünün tamamen başıboş ve rekabet edemez hale getirilmesi ve yok olması anlamına gelecektir. Bundan da en büyük faydayı sağlayacak olan gruplar, bunu en çok isteyen NBŞ sektörü olacaktır. Burada asıl olan tehlike, kotaların kaldırılması durumunda sektör, mevcut hali ile özelleştirilirse talip olan şirketler pancar tarımının sürekliliği ve şeker üretiminin yerine fabrikaların arsalarına veya kotalarına sahip olmak için yarışacak olmalarıdır. Sonrasında bu fabrikalar kapanacak ve mevcut şeker üretimi ithalat yolu ile veya bu grupların üretimleri ile karşılanmak durumunda kalınacaktır. Halkımız dünya fiyatlarından bırakın doğal şeker yemeği, enzimlerle çeşitli bakteriler kullanılarak Dünyada da halen tartışılan, nişastadan üretilen ve doğal olmayan şekeri tüketmeye mahkûm edilecektir” ifadelerini kullandı.

 


AB’NİN ASIL AMACI ŞEKER İHRAÇ ETMEK

AB’de kotaların kaldırılması ile 2017 yılı sonrasında şeker pancarı ekim alanlarının istenildiği kadar artırılamayacağını dile getiren Genel Müdür Taner Taşpınar, “buradaki asıl beklenti ve hedef, ihracata yönelik üretim artışı ve verim artışının sağlanmasıdır. 2025 yılına kadar Fransa ve Almanya’da hektara şeker verimlerinin 17-20 bin tonlar civarında olabileceği öngörülmektedir. Pancar tarımı AB ülkelerinde mevcudiyetini sürdürmeye devam edecektir. Bunun önemli örneklerini ve açıklamalarını ilgili kongrede şeker sektörü ve dünya şeker piyasasındaki gelişmelere dair bilgileri paylaşan FO Licht Şeker Piyasaları Analiz Müdürü Stefan Uhlenbrock vermiştir. Uhlenbrock Dünya şeker tüketiminin her yıl yüzde 2 arttığını, nüfus artış oranında bir yavaşlama olduğunu, bunun da uzun vadeli bakıldığında şeker piyasasını olumsuz etkileyeceğini söylemiştir. Küresel çapta şeker üretiminde 2016 yılında ciddi bir düşüş olduğuna dikkat çeken Uhlenbrock, üretimdeki düşüşün 2008-2009’dan bu yana 15,5 milyon tonu bulduğunu kaydetmiştir” dedi.

 


AB’Lİ ÜRETİCİLERİN, KOTALARIN KALDIRILMASI YÖNÜNDE BİR ENDİŞELERİ YOK

Genel Müdür Taner Taşpınar, basın toplantısındaki konuşmasını şöyle sürdürdü:

“2016-2017 sezonu ile ilgili rakamlara bakıldığında üretimdeki en yüksek artışın Brezilya’da olduğunu ve bu ülkede üretim artışının 4 milyon ton olarak gerçekleştiğini bildiren FO Licht Şeker Piyasaları Analiz Müdürü Stefan Uhlenbrock, Hindistan’da şeker üretiminde 2016-2017 sezonunda 2,5 milyon tonluk büyük bir daralma olacağını, Avrupa Birliğinde ise 1,6-1,7 milyon tonluk bir artış öngördüklerini açıklamıştır. Bu açıklamalardan da anlaşılmaktadır ki AB’li üreticilerin, kotaların kaldırılması yönünde bir endişeleri yoktur. Zira şeker pancarı AB içerisinde gümrük vergileri ile diğer ülkelerin destekleyerek borsalara gönderdikleri kamış şekerine göre korumakta, bu tip ürünlerin anti damping uygulamalar ile yurt içine girişlerini engellenmektedir”.

 

Konu hakkında daha fazla bilgi için:

http://www.pankobirlik.com.tr/Haber/Detay/34186