ŞİDDETE HAYIR...

ŞİDDETE HAYIR...

2015-03-07 16:53:27
2984 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saygıdeğer kooperatifçiler,
 


Son zamanlarda çocuklar arasında, aile içerisinde, çocuklara ve kadınlara karşı şiddet uygulanması, toplumda da erkek, kadın, çocuk demeden herkese karşı şiddet uygulanmasının yaygın hale gelmesi, kanıksanması, bir çok kurum ve kuruluş nezdinde bile neredeyse kabul görür hale gelmesi, giderek her kesimi rahatsız edici bir hal almıştır.   

 


Ailelerin parçalanması, çocukların sahipsiz kalıp sokaklara düşmeleri, madde bağımlılığı gibi önemli sorunlarla baş başa kalmaları, eğitimsizlik ve sokaklarda oluşan çeteler nedeniyle çocukların ve gençlerin potansiyel suçlu konumuna gelmeleri, toplumların geleceği açısından önemli bir sorun yaratmaktadır. Şiddet, giderek artan bir  şekilde dünyayı saran bir kültüre dönüşüyor. Günümüzde bir kısım çocuk oyuncakları, bilim kurgu filmler, bilgisayar oyunları ve uzak doğu sporu olarak sunulan kanlı gösteriler, toplumun her kesiminden çocukların gelişimini olumsuz etkilemektedir.

 


Uluslararası ölçekte önlem alınmaması halinde, önümüzdeki yıllar bu açıdan daha da kaygı verici olacaktır. Tüm devletler ortak tavır almak ve ortak davranış sergilemek zorundadır. Kooperatifçiler olarak, dünya barışı ve kardeşliği için dünya çapında bir hareketi başlatmamız gerekiyor.

 


Unutulmamalıdır ki Kooperatifler birer Demokrasi okuludur. Demokrasi bilinci olmadan Demokrasi talebinde bulunanlar gerçek ve tam demokrasiye ulaşamazlar. Kooperatiflerin; şiddetin her türüne, savaşlara, baskıcı yönetimlere karşı özgürlük mücadelelerini desteklemek gibi konularda insanlığa öncülük etmesi kooperatifçilik değerlerinin de bir gereğidir.

 Türkiye Milli Kooperatifler Birliği olarak sosyal sorumluluğumuz çerçevesinde 2000 yılından bu yana üyesi bulunduğumuz ICA (Uluslararası Kooperatifler Birliği )’ nin 19 Ekim 2007 yılında Singapore‘ da yaptığı genel kuruluna sunulan “Çocuklarımızı Şiddete Karşı Koruyalım” konulu önerimiz 80 ülkenin kooperatif kuruluşlarının temsilcileri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Uluslararası Kooperatifler Birliği çocuklarımızı şiddete karşı korumakta öncü rolünü, kooperatif değerlerine duyulan saygının yansıması olarak kabul etmiş, çalışmaların bu çerçevede yürütülmesini, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği ile ilişki kurulmasını önermiştir.   

 Geçtiğimiz on yıllık süreçte, kadın kooperatiflerinin kurulması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması yolunda azami çaba harcanmış; Diyarbakır Bağlar Kadın Kooperatifi, Bursa Günyüzü Kadın Dayanışma Kooperatifi, Kırk Örük Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, İletişim, Çevre, Kültür ve İşletme Kooperatifi gibi başarılı örnekler, kadınların ekonomik bağımsızlığının yanı sıra, şiddet görmelerinin de önlenmesi için başarılı çalışmalar yapmışlardır.
 


Türkiye Milli Kooperatifler Birliği olarak, bu düşüncelerin ve gelişmelerin ışığı altında; basın bültenleriyle medyanın konuya ilgisinin çekilmesi, yazılı başvurularla, ilgili Bakanlıklar, RTÜK, Birleşmiş Milletler(UNICEF) gibi kurumlar nezdinde konunun gündeme getirilmesi ve gündemde tutulması için çaba sarf edilmiş, başka hiçbir ülkede benzeri bulunmayan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ’nın çocuklara uygulanan şiddetin önlenmesini gündeme getirmek için bir vesile olarak değerlendirilmesi önerilmiştir.8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, bu önemli soruna bir kez daha dikkat çekmek ve çözümü konusundaki kararlılığımızı, kooperatiflerin sosyal sorumlulukları gereği konuya olan ilgimizin sürdürüleceğini bilgilerinize sunarım.
 


Kooperatifçi sevgilerimle,

 Muammer NİKSARLI
TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı