Somali’de Kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda TÜRKİYE KOOP’dan yardım talep edildi

Somali’de Kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda TÜRKİYE KOOP’dan yardım talep edildi

2018-02-02 13:46:35
2959 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somali’de Kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda TÜRKİYE KOOP’dan yardım talep edildi

 

 

 

*  Dışişleri Bakanlığı TÜRKİYE KOOP’a gönderdiği bir yazı ile Somali Kooperatifler Birliği Hareketinden gelen başvuru yazısı çerçevesinde Türk Hükümetinin Somali’de yürüttüğü kalkınma çabalarına ek olarak kooperatiflerin geliştirilmesi konusunda da TÜRKİYE KOOP’un devreye girmesini istedi

 

*  Bakanlığa gönderilen cevabi yazıda TİKA’nın mali destek sağlaması halinde TÜRKİYE KOOP’un Somali’de tarımsal kooperatiflerin geliştirilmesi amacıyla bir proje hazırlayacağı bildirildi

 

 

Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel Müdürlüğünde 19 Ocak tarihinde TÜRKİYE KOOP’a gönderilen bir yazıda, Somali Kooperatifler Birliği Hareketi’nin Büyükelçiliğimiz kanalı ile kendilerine intikal eden başvurusu ile kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda yardım talep ettikleri bildirildi.

 

 

Ekli yazıda da belirtildiği gibi, Somali Kooperatifler Birliği Hareketi,  ülkelerinde kooperatiflerin geliştirilmesi ve Türkiye’deki kooperatiflerle işbirliği yapılması için Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’nden yardım talep etmektedir.

 

 

Dışişleri Bakanlığına gönderilen cevabi yazıda TÜRKİYE KOOP, Somali Kooperatifler Birliği Hareketi’nin desteklenmesine dönük çabaların ülkenin ekonomik bakımdan kendi kendine yeter duruma gelmesine önemli ölçüde katkıda bulunacağına inandığını belirtti. TİKA’nın finansman desteği sağlanması koşulu ile TÜRKİYE KOOP’un Somali’de tarımsal kooperatiflerin geliştirilmesini amaçlayan bir proje geliştirebileceği ya da TİKA’nın sürdürdüğü Şabella Sulama Kanalları Projesine kooperatiflerin geliştirilmesi konulu bir bölüm ekleyebileceği bildirildi. Bu projenin kısa ve orta vadeli amaçlarının da şunlar olabileceği belirtildi:

 

1. Şabella projesinin yapacağı altyapıyı kullanarak tarımsal üretim faaliyetlerini organize edecek birim kooperatiflerin kurulması, kurucu ve yöneticilerinin eğitilmesi ve Türkiye’de aynı sektördeki kooperatif birliklerinin ziyaret edilerek yöneticileri ile görüş alış-verişinde bulunmalarının sağlanması,

2. Bu kooperatiflerin tarımsal üretim ve işleme, depolama ve pazarlama gibi konularda ihtiyaç duydukları teknik altyapı ve malzemelerin temini,

3. Somali’de kurulacak tarımsal kooperatiflerin Türkiye’de aynı sektörde bulunan kooperatif birlikleri ile pazarlama başta olmak üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel konularda işbirliğinin başlatılması ve geliştirilmesi.

 

 

Konu TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulunda görüşülecek ve TİKA’nın mali destek sağlamayı kabul etmesi halinde bağlı birliklerimiz ve merkez birliklerimiz ile istişare edilerek sözü edilen proje dokümanı hazırlanacak ve uygulanmasına başlanacak.