Sosyal Haklar Sütunu için Ayağa Kalkın

Sosyal Haklar Sütunu için Ayağa Kalkın

2018-06-25 14:35:31
1932 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal Haklar Sütunu için

Ayağa Kalkın!

 

 

 

 

Başta kooperatifler ve sendikalar olmak üzere, AB’deki pek çok örgüt sosyal hakların korunması ve geliştirilmesi için ayağa kalkıyor…

 

 

 

 

Sosyal Haklar Sütunu için Ayağa Kalkın1” grubu, sanayi ve hizmetler, sendikalar, Avrupa yanlısı örgütler ve sosyal STK'lar gibi faaliyet gösteren kooperatifler de dahil olmak üzere sosyal ekonomi işletmelerini ve organizasyonlarını şu amaçlar doğrultusunda bir araya getiriyor:

 

 

*  Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nun, insanların yaşamlarını iyileştiren ve daha az sosyo-ekonomik eşitsizlikler ile karakterize edilen daha sosyal, kapsayıcı ve adil bir Avrupa Birliği için destek sağlayan sonuçlar sağladığından emin olmak;

 

*  AB Kurumları, ulusal Hükümetler ve diğer kuruluşlar tarafından Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nun uygulanmasını teşvik etmek;

 

*  Sütun’u uygulamak için sosyal yatırımları, sosyal hakları, sosyal ekonomiyi, mevzuatın kabulünü ve politika yapıcılarla demokratik diyaloğu teşvik etmek;

 

*  Avrupa Sosyal Haklar Sütunu ve 20 ilkesini ulusal ve yerel düzeyde yaymak.

 

 

Alyans, şimdi ve geleceğe dair Sütu’nun uygulanmasına çok ihtiyaç duyulan yeni bir ivme vermeyi amaçlıyor. Şu anda uygulama, Konsey'de zorluklara yol açmakta ve sosyal yatırımların finansmanı için yeni AB 2020-27 bütçesinde yapılacak daha fazla ihtiyaç bulunmaktadır. Gelecek yıl yapılacak olan Avrupa seçimleriyle birlikte yeni Parlamento adaylarının ve Komisyonun - Sütun uygulamasına devam etmeye kararlı olmaları gerekiyor.

  

 

Sosyal Sütun için Ayağa Kalkın, ulusal örgütlerin, Sütun ilkelerinin önemini ve politik önemini daha bilinçli hale getirmeyi ve ulusal hükümetlerin ve AB kurumlarının Avrupa Sosyal Haklar Sütunu’nun tam olarak uygulanmasını taahhüt ettiği bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

  

 

Grup, üye devletlerde ve AB kurumlarında üye örgütleriyle birlikte 25 Eylül'de Avrupa Parlamentosu'nda düzenlenecek bir toplantı ile başlayan bir dizi faaliyette bulunmayı hedefliyor.

  

 

Yeni grubun kurucu üyeleri

 

CECOP - CICOPA Avrupa, sanayi ve hizmet kooperatifleri iştiraklerinin Avrupa konfederasyonu olup, 15 Avrupa ülkesinde, 1.3 milyon işçiyi istihdam eden 50.000 işletmeyi temsil eden 26 ortak kooperatifin çatı örgütü.

 

Avrupa Hareketi, Avrupa yanlısı örgütlerin en büyük pan-Avrupa ağı. 39 ülkede mevcut olup, Avrupa sivil toplumunu, iş dünyasını, sendikaları, STK'ları, siyasi partileri, yerel yetkilileri ve akademiyi bir araya getiren 36 Uluslararası örgütü kapsamaktadır.

 

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Avrupa'da 45 milyon işçiyi temsil ediyor ve 39 ülkede 89 ulusal sendika konfederasyonu ve 10 Avrupa sendika federasyonunu içeriyor.

 

Sosyal Ekonomi Avrupa, Avrupa'daki 2,8 milyon sosyal ekonomi işletmesinin ve organizasyonunun sesidir. GDA üyeleri, Avrupa ortak ve kooperatif sigorta kuruluşları, kar amacı gütmeyen sağlık çalışanları, sağlık danışmanları ve sağlık sigortası fonlarıdır; vakıflar, genel çıkar dernekleri, iş entegrasyonu sosyal girişimleri, sosyal koruma parlamentosu kurumları, etik değerleri benimseyen bankalar ve finansörler ve sosyal ekonomi için Avrupa kentleri ve bölgeleri. Ulusal düzeyde, GDA, Fransa, İtalya, Portekiz, İspanya ve Belçika'nın ulusal sosyal ekonomi kuruluşlarını temsil etmektedir.

 

Sosyal Platform, Avrupa'da sosyal adalet ve katılımcı demokrasi için savaşan en büyük sivil toplum ittifakıdır. AB politikalarının, etkilediği kişilerle ortaklaşa geliştirilmesini, temel haklara saygı duymayı, dayanışmayı teşvik etmeyi ve hayatlarını iyileştirmeyi amaçlayan 49 sivil toplum örgütü ağının oluşturduğu Sosyal Platform kampanyaları örgütü.

 

 

 

“Sosyal Haklar Sütunu için Ayağa Kalkın!” olarak tercüme edilen terimin İngilizce orijinali “Stand Up for Social Pillar!”.