TÜRKİYE KOOP 26. Olağan Genel Kurulu yapıldı.(17.07.2017)

TÜRKİYE KOOP 26. Olağan Genel Kurulu yapıldı.(17.07.2017)

2017-07-18 16:56:35
2994 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP

26. Genel Kurulu yapıldı

 

 

 

*  Genel Başkanlığa Muammer Niksarlı oybirliği ile yeniden seçildi

 

*  Genel Başkan Yardımcılıklarına Cafer Yüksel (ORKOOP), Ramazan Özkaya (SÜRKOOP), Selahattin Külcü (Tarım Kredi) ve Bahri Şarlı (TESKOMB) seçildiler

 

*  Genel Kurula konuk olarak katılan GTB Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu ile Pankobirlik Genel Müdürü Taner Taşpınar da birer konuşma yaptılar

 

 

 

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği TÜRKİYE KOOP 26. Genel Kurulu 17 Temmuz 2017 tarihinde Ankara’da yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı söylendikten sonra verilen bir önergenin kabulü ile Divan Başkanlığına TÜRKKENT Genel Başkanı H. Mehmet Aksoy, Başkan Yardımcılığına Tarım Kredi delegesi Murat Kumaş, Yazmanlıklara da Sür-Koop delegesi Ali Sarı ve Tüs-KoopBir delegesi Zafer Özkan seçildiler.

 

 

 

 

 

 

Divan Başkanı H. Mehmet Aksoy, genel kurula başarılar dileyerek Genel Başkan Muammer Niksarlı’yı açılış konuşması yapmak üzere kürsüye davet etti.

 

 

 

 

 

 

Niksarlı : Geleceğe dönük beklentilerimizi güçlendirecek işler yaptık..

 

Genel Başkan Niksarlı, 15 Eylül darbe kalkışmasını lânetleyerek, bu kalkışmanın beklenen gelişmeleri sekteye uğrattığının altını çizdi ve son bir yıl içerisinde ve bu yılın ilk 6 aylık döneminde yapılan çalışmaların kısa bir özetini yaptı.

 

Yasal düzenleme konusu: Niksarlı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve özellikle yeni yasal düzenleme konusundaki çalışmaların aşamaları konusunda ayrıntılı bilgi verdi. Sonuçta, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda yapılacak 20-25 maddeden ibaret değişiklikler konusunda Bakanlık ile birlikte çalışılması konusunda prensipte anlaştıklarını söyledi. Bu konuda birliklerden alınan görüşler doğrultusunda hazırlanacak değişiklik metninin en kısa zamanda Bakanlık ile müştereken yapılacak bir toplantıda ele alınacağını belirten Niksarlı, bu yılın sonuna kadar yasa değişikliğinin sonuçlandırılacağını umduğunu söyledi.

 

Genel Kurulların birleştirilerek yapılması: Niksarlı, torba yasaya bir madde eklenerek kooperatif genel kurullarının üç yılda bir birleştirilerek yapılacağının hüküm altına alındığını belirterek, bu uygulamanın usul ve esaslarının Bakanlıkça belirleneceğini, ancak bu uygulamadan üst örgütlere bağlı olan kooperatif, birlik ve merkez birliklerinin yararlanabileceğini söyledi.

 

Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı: Bununla ilgili toplantılarda, GTB koordinatörlüğünde ilgili bakanlıklar ile ortak çalışmalar yaptıklarını da belirten Niksarlı, bu çalışmalar sonucu Bakanlıkların Milli Birlik ile çalışmaktan, Milli Birliğin de bakanlık uzmanları ile birlikte çalışmaktan önemli yararlar elde ettiğini söyledi.  Bu çalışmalar ile taraflar arasında kooperatifçiliğin geliştirilmesi konusunda ortak bir dil kullanımının büyük ölçüde sağlandığını belirtti.

 

Uluslararası Kooperatifler Günü: Niksarlı, Türkiye’de ilk kez, bütün dünya ve Birleşmiş Milletler örgütleri ile birlikte Uluslararası Kooperatifler Günü 1 Temmuz Cumartesi kutlandığını ifade etti. Niksarlı, bu konuda Milli Birliğin yaptığı araştırmayı esas aldığı ve Uluslararası Kooperatifler Günü’nün Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanmasını kabul ettiği ve bu kutlamayı GTB Bülent Tüfenkci’nin de katıldığı bir tören ile yapılmasına olanak sağladığı için Kooperatifçilik Genel Müdürü’ne teşekkür etti.

 

Milli Birliğin başlattığı eğitim ve araştırma tesisi alınması kampanyasında son durum: Niksarlı, geçen genel kurulda alınan karar gereğince başlatılan kampanya ile ortak başına 1 TL’lik katkı yapılarak satın alınacak bir eğitim tesisi için gelinen son noktaya işaret ederek bağlı birliklerden bu konuya öncelik vermelerini istedi. Niksarlı ayrıca, Milli Birlik Danışmanı Prof. Hüseyin Polat’ın hazırladığı Yarının İşletmesi Kooperatif kitabının dağıtımından elde edilecek gelirin de bu fona aktarılacağını söyledi.

 

Uluslararası toplantılar: Niksarlı, başta ICA olmak üzere uluslararası kooperatif örgütlerle ilişkilerde önemli kazanımlar sağlandığını ve Milli Birliğin görünürlüğünün arttığını belirterek bu yıl yapılan Kooperatifler Avrupa genel kurulunda ORKOOP temsilcisi Ünal Örnek’in yönetim kuruluna seçildiğini belirtti. Niksarlı ayrıca, bazı yabancı ülke kooperatiflerinin, Milli Birliğin ICA yönetiminde yer alması konusundaki dileklerini de genel kurula aktardı.

 

Seymenoğlu: Yeni kooperatif türleri olarak Sigorta Kooperatifleri ve Enerji Kooperatifleri desteklendi..

 

GTB Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu genel kurulda yaptığı konuşmada, Strateji Belgesinde yer alan 36 eylemin bir bölümünün gerçekleştirildiğini, bir bölümünün de, finansmana erişim dâhil, gerçekleştirilemediğini söyledi. Sigorta kooperatifleri ve enerji kooperatiflerinin yeni tür kooperatifler olarak kurulmalarında, karşılaştıkları güçlüklere rağmen başarılı olduklarını ifade eden Genel Müdür, Pankobirlik, Tarım Kredi ve TESKOMB gibi güçlü birliklerin kendi sigorta kooperatiflerini kurmaları önerisinde bulundu.

 

 

 

 

 

 

Genel Müdür Seymenoğlu, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununda yapılacak değişiklikler konusunda da bilgi vererek, bu konuyu Sayın Bakanın da önerisi doğrultusunda Milli Birlik ile ortaklaşa sonuçlandırmak istediklerini ifade etti. Seymenoğlu, genel kurulların birleştirilerek yapılmasına ilişkin usul ve esasların da önümüzdeki aylarda sonuçlandırılacağını bildirdi.

 

Seymenoğlu konuşmasında Kurumlar Vergisi muafiyeti konusunda Maliye Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde önemli bir aşamaya gelindiğini belirterek, yakın zamanda bu konuda yeni bir yasal düzenleme beklediklerini ifade etti.

 

Kooperatiflerin tek bir bakanlık bünyesinde toplanmasının önemine işaret eden Genel Müdür, tüm kooperatiflerin tek bir yasa altında toplanmasının da farklı uygulamaları ortadan kaldırması, finansmana erişim konusu dâhil pek çok konuda çok önemli kazanımlar sağlanmasına katkıda bulunacağına inandığını söyleyerek sözlerini tamamladı.

 

Pankobirlik Genel Müdürü Taşpınar da yaptığı kısa konuşmada genel kurulların 3 yılda bir yapılabilmesi için kooperatiflerin bir sınıflandırmaya tabi tutulmalarının yararlı olacağını belirterek, çıkarılacak usul ve esasların bu hususu dikkate almasını önerdi.

 

Eğitim tesisi ve idari bina alım yetkisi

Yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması ve müzakeresinden sonra, yeni seçilecek Yönetim Kurulu’na eğitim merkezi ve yönetim binası satın alınması konusunda 1,5 Milyon TL’ye kadar harcama yapması yetkisi verildi.

 

Genel Kurul ayrıca, Milli Birlik Genel Başkanı’nın Uluslararası Kooperatifler Birliği Genel Kurulunda ICA yönetim kuruluna aday gösterilmesine ilişkin öneriyi oybirliği ile desteklediğini ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Yönetim ve Denetim Kurulları seçimi

Genel Kurul sonunda yapılan seçimlerde aşağıdaki delegeler 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Milli Birliğin Yönetim Kuruluna seçildiler:

                                            

Bahri ŞARLI, Cafer YÜKSEL, Murat KUMAŞ, Erol AKAR, Haci Mehmet AKSOY, Muammer NİKSARLI, Ramazan ÖZKAYA, Yakup ESEN, Fahri TUĞRAL, İlhami İLHAN, Ali SARI, Zafer ÖZKAN, Ercan ÇETİN, Selahattin KÜLCÜ, Mehmet Muhittin BIYIKOĞLU, Ali Halis UYSAL, Mehmet Abidinoğlu, Sait Nihat Sözen, Ahmet Erken, Ekrem Karataş, Neptün Soyer, Celil Aslan, Mehmet Özkurnaz, Cemil Ok, İhsan Temel.

 

Milli Birlik denetim Kuruluna da şu delegeler seçildiler:

 

Tahsin Bekir Yazıcı, Kürşat Aslan, Veli Sar.

 

Yeni Yönetim Kurulu da genel kuruldan sonra en yaşlı üye A.Halis Uysal’ın başkanlığını yaptığı ilk toplantıda Muammer Niksarlı’yı oy birliği ile yeniden Genel Başkanlığa seçti.

 

Genel Başkan Yardımcıları da oy birliği ile şöyle belirlendi:

  • Genel Başkan Yardımcısı Cafer Yüksel (ORKOOP)
  • Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Özkaya (SÜRKOOP)
  • Genel Başkan Yardımcısı Selahattin Külcü (TARIM KREDİ)
  • Genel Başkan Yardımcısı Bahri Şarlı (TESKOMB)

 

Genel kurul sonuçlarının kooperatiflerimiz ve ortakları için hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.