TÜRKİYE KOOP BAŞKANI MUAMMER NİKSARLI’NIN 2023 KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

TÜRKİYE KOOP BAŞKANI MUAMMER NİKSARLI’NIN 2023 KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

2023-07-02 23:13:06
554 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP BAŞKANI MUAMMER NİKSARLI’NIN 2023 KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI:

 

 

KOOPERATİF İŞ MODELİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ÜRETME GÜCÜDÜR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli Kooperatifçiler ve Kooperatif dostları

 

1 Temmuz 2023 günü Dünya Kooperatifçilik hareketi "Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatifler" sloganı altında 101. Uluslararası Kooperatifler Günü'nü kutlamaktadır.

 

Uluslararası Kooperatifler Günü (#CoopsDay olarak da bilinir), dünyanın dört bir yanındaki kooperatifçilerin, insanlara ve topluluklara sürdürülebilir ve demokratik bir şekilde refah getiren küresel bir harekete ait olduklarını gururla tanıttıkları ve onayladıkları bir gün olarak kutlanmaktadır.

 

Birleşmiş Milletler tarafından 1995'ten beri resmen tanınan Uluslararası Kooperatifler Günü, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine (SKH'LER) ulaşmak için acilen ihtiyaç duyulan değişiklikleri hızlandırmak için kooperatiflerin ortak olarak kilit rolünü uluslararası topluma ve ulusal hükümetlere karşı talep etmek için de harika bir fırsattır.

 

ICA Başkanı Ariel Guarco'nun dediği gibi "Ekonomik büyümenin ve refahın insana yakışır iş, azaltılmış eşitsizlik ve barışla el ele gidebileceğini ve gitmesi gerektiğini göstermeliyiz. Geçmişte bunu nasıl yaptığımızı, bugün bunu nasıl yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı dünyaya göstermek için bu 1 Temmuz'dan yararlanmalıyız ve gelecekte de bunu yapmaya devam etmeliyiz.

 

Kooperatifler doğası gereği sosyal ve ekonomik dönüşümün aracılarıdır. Sadece toplum merkezli eylemlerinin temelini oluşturan değerler ve ilkeler tarafından yönlendirilmekle kalmaz, aynı zamanda taban düzeyinde hareket eden ve demokratik yönetişim tarafından desteklenen güçlü bir küresel sektörler arası kooperatif örgütleri ağı kurarlar.

 

Kooperatifçilik hareketini tüm sektörlerde global sorunlara ürettiği çözümler, ortaya koyduğu çeşitliliğimizde, işbirliğinin gücüyle neler başarılabileceğini hep birlikte dünyaya gösterelim!

 

Kooperatifçiliğin sahip olduğu ile ve değerlerin dünyada son yıllarda yaşanan covid 19 pandemi süreci sonrasında 21 Yüzyılda karşılaştığımız ekonomik ve sosyal sorunlar karşısında ne denli önemli olduğu gerçeğini görelim.

 

Kooperatifçilik hareketinin karşılaştığı güncel sorunlara hızlı ve kalıcı çözümler üretelim.

 

Dijital dönüşümün verdiği fırsatları da dikkate alarak Uluslararası Kooperatifler Gününün önemini ortaya koyalım ve farkındalığı artıralım.

 

Çevreyi ve insanı merkezine koyan kooperatif iş modelinin her alanda toplumsal dayanışma ile ülke kalkınması için sürdürülebilir kalkınmanın üretme gücü olduğunu dikkate alalım.

 

 

Uluslararası Kooperatifler Gününüz kutlu olsun.