TÜRKİYE KOOP Başkanı Muammer NİKSARLI Akdeniz Birliği Sosyal Ekonomi Çalıştayına katıldı(04-05 Temmuz 2019)

TÜRKİYE KOOP Başkanı Muammer NİKSARLI Akdeniz Birliği Sosyal Ekonomi Çalıştayına katıldı(04-05 Temmuz 2019)

2019-07-24 12:37:32
1600 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Başkanı Muammer NİKSARLI

Akdeniz Birliği Sosyal Ekonomi Çalıştayına katıldı

 

 

 

 

 

 

 

 

Akdeniz Bölgesindeki 43 ülkenin ve Türkiye’nin de yer aldığı devletlerin temsilcilerinden oluşan Akdeniz Birliği’ce (UfM) düzenlenen ve TÜRKİYE KOOP'un da üyesi bulunduğu Euro-Akdeniz Sosyal Ekonomi Ağı (ESMED) tarafından desteklenen MENA Bölgesi ve Balkanlar Sosyal Ekonomi çalıştayı İspanya, Barselona’da 04-05 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirildi. Çalıştaya ESMED Yönetim Yapısı içinde yer alan TÜRKİYE KOOP Başkanı Muammer Niksarlı ve beraberinde ORKOOP Eğitim, Araştırma ve Dış İlişkiler Koordinatörü Ünal Örnek ile ülkemizden Genç İşi Kooperatif temsilcisi Berkin Şafak Şener katıldılar. Çalıştayda bölge ülkelerinden İspanya, Fransa, İtalya, Fas, Tunuş, Cezayir, Mısır, Makedonya, Montanegro, Filistin’den bakanlar, üst dereceli devlet temsilcileri ile sivil toplum örgütleri ve kooperatifleri başkanları yer aldılar.

 

 

Çalıştayda açılış konuşmasında, UfM Genel Sekreteri Sn. Nasser Kamel, UfM Sekreteryası'nın bölgedeki Sosyal Ekonomiyi teşvik etmek için bölgesel çabalara katılma konusundaki kararlılığını ve bunun tek başına bir olay olmayacağını vurgulamıştır. 28’i Avrupa, 15’i Doğu Akdeniz ülkelerinden oluşan UfM’ye ülkelerin desteğinin önemine değinmiştir. Sosyal Ekonomi üzerine yapılandırılmış bir çalışma yolunun bölgede olumlu gelişmelere yol açacağını dile getirmiştir. CEPES ve Sosyal Ekonomi Avrupa Başkanı ve ESMED Ağı Genel Koordinatörü Juan Antonio Pedreño ise konuşmasında bu işbirliği çerçevesinin önemine değinerek bir girişim modeli olan Sosyal Ekonominin Euromed ve uluslararası boyutunu güçlendiren UfM’ye teşekkür etti. Birleşmiş Milletler’e göre sosyal ekonomi dünya GSYİH’nın % 7’sini oluşturduğuna, kooperatiflerin ağırlıklı olarak yer aldığı sosyal ekonominin birçok gobal sorunu çözmede fayda sağlayacağına işaret etmiştir. İspanya Çalışma ve Çalışma Bakanlığı, Göçmenler ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı adına Yolanda Valdeolivas hoş geldin konuşmasında bölgede çok taraflı işbirliği çerçevesinde sosyal ekonominin artan ağırlığından duyduğu memnuniyeti ifade etmiştir. El Sanatları ve Sosyal Ekonomiden Sorumlu Fas Turizm, Hava Taşımacılığı, Zanaat ve Sosyal Ekonomi Bakanı Jamila El Mossalli, sosyal ekonominin sürdürülebilir ve kapsayıcı insani kalkınmaya verdiği katkı nedeniyle bölgenin en büyük ihtiyacı olduğuna işaret etti. Savunulması ve desteklenmesi gerektiğini, Sosyal Ekonomi, İş Geliştirme ve İstihdam portföyü kapsamında ve ayrıca Sosyal ve Sivil İşler çalışmaları çerçevesinde UfM önemli bir görev üstlendiğini ifade etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalıştayda TÜRKİYE KOOP adına yapılan konuşmalarda; Sosyal ekonomi ve kooperatiflerin Türkiye, bölge ve dünya için önemi dile getirilmiştir. Bölge ülkelerindeki sosyal ve ekonomik sorunlar dikkate alındığında sorunların çözümüne kooperatiflerin oynayacakları roller vurgulanmıştır. Bu yönde Akdeniz Birliğinin ve ESMED’in çalışmalarının sadece bölgeye değil dünyaya da yol göstereceği ifade edilmiştir. Bu konuyu destekleyen ülkelere teşekkür edilmiş, ülkelerin deneyimlerini paylaşması ve hükümetler arası görüşmelerde ve çalışmalarda ortak politikalar oluşturulması ve uygulanmasının desteklenmesinin yararlı olacağı belirtilmiştir.  Dünyada ve ülkemizde son yıllarda artan sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde belediyelerin sosyal ekonomi ve özellikle kooperatifler konusunda gösterdikleri ilgi, farkındalık çalışmaları ile desteklerinin artmaya başladığını, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini dikkate alarak politikalar geliştirmeleri kooperatifçilik hareketinde büyük memnuniyet yarattığı ifade edilmiştir. Akdeniz Bölgesinde çalışmalara katkı verilmesi ve bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi yönünde belediyelerin önemli roller üstlenebileceği görüşünü dile getirildi. İzmir belediye başkanı Tunç Soyer’in Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanı olduğunu, kedisinin kooperatiflere büyük önem verdiğini, UfM ve ESMED’in Belediyeler ile birlikte ortak bir toplantı yapmasının bölgede sosyal ekonomi çalışmalarındaki çabalara büyük destek sağlayacağını belirtilmiştir. Barselona Belediyesi Temsilcisi bu konudaki işbirliği ve ortak çalışmalara destek verebileceklerini ifade etmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Çalıştay sonucunda özetle şu önemli mesajlar verilmiştir. Sosyal ekonomi, katılımcı yönetime, insanların sermaye üzerindeki önceliğine ve dayanışmaya dayanan, yeni işlerin yaratılmasında veya sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden veya kamu yararına olan hedeflere ulaşmada karların yeniden yatırıldığı bir kurumsal modeldir. Bu model, sosyal ekonomiyi sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada ve Avrupa-Akdeniz bölgesinde eşitsizliklerin azaltılmasında önemli bir oyuncu haline getirmektedir.  Sosyal ekonomi ekonomik büyümeyi teşvik edecek, yoksulluğu ortadan kaldıracak, sürdürülebilir yerel kalkınmayı geliştirecek ve özellikle kadınlar ve gençler için ve dezavantajlı toplulukların çeşitli kategorileri için işgücü piyasasına erişimi ve iyi çalışma koşullarını iyileştirecektir.

 

 

Sosyal ekonomi işletmelerinin ve örgütlerinin geliştirilmesi ve geliştirilmesi için tutarlı ve ortak bir Avrupa-Akdeniz stratejisi başlatmaya ihtiyaç vardır. Sosyal ekonomi, Avrupa-Akdeniz bölgesinin ortam ve iş kültürleri açısından heterojenliğine karşılık gelen değişen derecelerde UfM bölgesinde kapsayıcı ve sorumlu büyümenin aracıdır. İş yaratma MENA Sosyal Ekonomi ve bölge ülkeleri için potansiyel bir fırsat sunmaktadır. AB + 8 Güney Akdeniz ülkelerinde 3.2 milyondan fazla işletme ve 15 milyon istihdam ile önemli bir oyuncu potansiyelini açığa çıkarmaktadır. Sosyal ekonomi ileriye yönelik olarak keşfedilmemiş en iyi ve büyük yol olma özelliğini korumaktadır denmiştir.