TÜRKİYE KOOP Danışmanı Polat’ın kitabı baskıda... Yarının İşletmesi Kooperatif

TÜRKİYE KOOP Danışmanı Polat’ın kitabı baskıda... Yarının İşletmesi Kooperatif

2017-06-09 11:04:04
3906 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Danışmanı Polat’ın kitabı baskıda...

 

 

Yarının İşletmesi Kooperatif

 

 

 

Genel Başkan Niksarlı’nın önsöz yazdığı kitabın basımına Kent-Koop mali destek sağladı.

 

*  325 sayfa olan kitap, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Eğitim Tesisi Fonu’na katkıda bulunmak amacıyla yazıldı.

 

*  Kitap öncelikle Milli Birliğe bağlı birlikler ve merkez birlikleri yöneticilerine kaynak kitap olarak hazırlanmakla beraber, kitabın aynı zamanda uzmanlar, akademisyenler ve mahkeme bilirkişileri için de yararlı olması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Hüseyin Polat’ın bir yıldır üzerinde çalıştığı ve Yarının İşletmesi Kooperatif adını verdiği kitap matbaaya verilmiş olup baskısının bir hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor. Kitabın basımına KENT-KOOP mali destek sağladı. Kitabın bu konudaki önemli bir boşluğu dolduracağı ve Türkiye’de kooperatiflerin geleceğine dönük tartışmaları başlatması bekleniyor.

 

 

Niksarlı: “Böyle bir kitap Türkiye’de ilk kez yazıldı”

 

325 sayfalık kitaba bir önsöz yazan TÜRKİYE KOOP ve Kent-Koop’un Genel Başkanı Muammer Niksarlı, Hüseyin Polat’ın Türkiye’de böyle bir kitap yazabilecek birkaç kişiden biri olduğunu ifade ederek, bu kitapla kooperatifçiliğin gelişmesine çok önemli bir katkı sağladığını söyledi.

 

Niksarlı kitabın önsözünde özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

 

“Kitap, Türkiye’de ilk kez kooperatif değerleri ve ilkelerini çok geniş ve anlaşılır biçimde analiz ediyor. Bu analizde Sayın Polat ICA’nın İlkeler için Kılavuz Notlar başlıklı 15 uzmana 2015 yılında yaptırdığı çalışmadan geniş ölçüde yararlanmış. İlkeler ve değerlere ilişkin bu denli geniş kapsamlı bir açıklama ve analizi Türkiye’de başka hiçbir kaynakta bulmak mümkün değil. Bu nedenle de kitabın değerler ve ilklerle ilgili birinci bölümü yalnız kooperatif yöneticileri için değil, kooperatif öğretim üyeleri, öğrenciler ve mahkeme bilirkişileri için de önemli bir kaynak niteliğinde bilgiler içermekte.

 

Kitabın birinci bölümünde ilkeler yorumlanırken “Serbest giriş-çıkış İlkesi”nin kooperatif-birlik ilişkileri açısından uygulamada nasıl yorumlandığına özellikle dikkat çekiliyor. Zira bu konu, ülkemizde ve dünyanın başka bazı ülkelerinde de farklı (ve kanaatimce yanlış) yorumlanıyor. Birim kooperatiflerin birliklere katılmaları ve ayrılmaları ile bireysel ortakların kooperatife katılmaları ve ayrılmaları farklı yorumlanıyor. Zira günümüzde kooperatiflerin sürdürülebilir kalmaları için belirli bir ölçek büyüklüğüne sahip olmaları gerekiyor ve bunun için aynı işi yapan başka kooperatiflerle güçlerini birleştirmeleri zorunluluğu ortaya çıkıyor. Dış dünyadan ve kooperatif hareketin sektörel yapısından izole biçimde varlığını sürdürmeye çalışan birim kooperatiflerin sürdürülebilir kalmalarının güçlükleri tartışılıyor. Kooperatiflerin ikinci kademe kooperatiflere, yani kooperatif birliklerine girişlerinin serbest, hatta bunun teşvik edilmesi gerekirken, çıkışlarının, yani, birlikten ayrılmalarının sınırlandırılmasının yararları, hatta bazı durumlarda gerekliliği üzerinde duruluyor. Sayın Polat’ın bu tespiti ICA ve ILO kaynaklarına dayanarak yapması konunun önemini artırıyor.

 

Kitabın ikinci bölümü, dünyada kooperatif işletmelerin son 20 yıla damgasını vuran önemli gelişmelerinin bir analizini yapıyor ve kooperatif işletmelerin ekonomik krizlere karşın ayakta kalarak ve gelişme göstererek kendilerini kanıtladıklarını söylüyor….

 

Sayın Polat kitabın üçüncü bölümünü Türkiye’deki kooperatiflere ayırmış. Bu bölümde bugüne kadar çözüme kavuşturulamamış sorunlardan başlayarak sektörel bazda bazı kooperatiflerin analizini yapıyor….

 

Tüm dünyanın 2015 yılından itibaren tartışmaya başladığı Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun kabul ettiği Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de kitapta yer almış. Sayın Polat, yine Türkiye’de başka bir kaynakta bulunamayacak bu bilgileri aktararak, kooperatiflerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasında nasıl bir rol oynayacaklarını anlatıyor.  Ülkemizde pek tartışılmayan bu önemli konunun kooperatifler tarafından ele alınmasına umarım Sayın Polat’ın bu kitabı vesile olur…

 

Kitabın son bölümü, Yarının İşletmesi Kooperatif’e ayrılmış. Dördüncü Sanayi Devrimi ile ilgili tartışmalardan ve kooperatiflerin bu tartışmalardan çıkaracakları derslerle başlayan bölümde kooperatif işletmenin geleceği irdeleniyor. Kooperatiflerin güçlü, demokratik, saydam ve hesap verebilir işletmeler olarak yarının ekonomi dünyasına damgasını vurmaları için yapılan küresel düzeyde hazırlıkları anlatıyor. Bu bölümde ayrıca “yarının işletmesi kooperatifler konusunda son sözler” alt başlığında kooperatiflerin geleceği ile ilgili önemli gözlemlere ve analizlere yer verilmiş…”

 

 

Bu kitap niçin yazıldı?

 

Kitabın sunuş bölümünde Hüseyin Polat bu kitabı niçin yazdığını özetle şöyle anlatıyor:

 

“Bu kitabı hazırlayabilmek için 200’den fazla kaynaktan yararlanıldı ve yazılması bir yıldan fazla sürdü. Ulusal ve uluslararası seminer, çalıştay, panel ve bilimsel konferanslarda verdiğim bildiriler ile BM/ILO danışmanı olarak bulunduğum çeşitli ülkelerde hazırladığım teknik raporlar kitabın hazırlanmasında bana kolaylık sağladılar. Kitapta ayrıca kooperatiflerle ilgili son 20 yılda gözlenen gelişmelerin kısa bir analizi yapıldı.  Kitabın hazırlanmasında ICA ve Birleşmiş Milletler örgütleri (ILO ve FAO) başta olmak üzere uluslararası kuruluşlarca hazırlanan yayınlar ve teknik raporlardan önemli ölçüde yararlanıldı. Kitabın Türkiye’deki kooperatiflerle ile ilgili bölümü ise kaynak ve veri yetersizliği nedeni ile istenilen biçimde tamamlanamadı.

 

Tüm dünyada kooperatifçilerin giderek artan çabası kooperatifleri “yarının işletmeleri” yapmak yönünde yoğunlaşıyor. Bu kitap, bu trende katkıda bulunmak ve yeniden yorumlanan kooperatif değerleri ve ilkeleri ışığında ve son 20 yılın gelişmeleri izlenerek kooperatif işletmenin yarınına ilişkin görüşleri değerlendirmek ve Türkiye’de kooperatifleri harekete geçirerek gelecekle ilgili nasıl bir hazırlık yapmaları gerektiği konusunda bir tartışma başlatmak için yazıldı. Umarım kitap bu konudaki tartışmaları başlatır ve Türkiye’de de kooperatifleri yarının işletmeleri yapmaya dönük çabalara katkıda bulunur.”