TÜRKİYE KOOP GENEL BAŞKANI MUAMMER NİKSARLI' NIN KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

TÜRKİYE KOOP GENEL BAŞKANI MUAMMER NİKSARLI' NIN KOOPERATİFLER GÜNÜ MESAJI

2014-11-24 11:01:42
2780 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Başkanı Muammer NİKSARLI’ nın

21 Aralık Kooperatifler Günü mesajı

 

 

Değerli Kooperatifçiler,

 

Ülkemizde her yıl 21 Aralık’ta kutlanmasına devam edilen Kooperatifler Günü, 1994 yılından beri Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA’nın ortak kararı çerçevesinde tüm dünyada 21 Aralık’da değil, Temmuz ayının ilk Cumartesi günü kutlanmaktadır. 2014 yılı Kooperatifler Günü’nün teması BM ve ICA tarafından “kooperatif işletmeler herkes için sürdürülebilir kalkınma sağlar” olarak belirlenmiştir.

 

Tüm dünyada sayıları 2,6 milyona ulaşan kooperatiflerin toplam ortak sayısı da 1 Milyarı geçmiş bulunmaktadır. Kooperatiflerin yarattığı istihdam 250 milyonu bulmuş olup, G20 ülkelerindeki istihdamın % 12’sini kooperatifler yaratmaktadır. Kooperatiflerin toplam iş hacimleri de 3 Trilyon Doları bulmuştur. Bu rakamlar da göstermektedir ki kooperatifler, dünyada en kapsamlı ve yaygın sosyo-ekonomik kuruluşların başında gelmektedirler.

 

Birleşmiş Milletler bu günlerde “Binyılın Hedefleri” programından sonra, 2015-sonrası kalkınma hedeflerini tartışmaktadır. Kooperatif hareket de 1 Milyar ortağı ile bu hedeflere ulaşılması konusunda Birleşmiş Milletler yardımcı olmaktadır.  2014 Ekim ayında Kanada’nın Quebec kentinde toplanan Uluslararası Kooperatifler Zirvesi sonuç bildirgesinde de bu hedeflere ulaşılması için kooperatiflerin yedi temel alanda faaliyetlerini yoğunlaştırmaları önerilmiştir. Bu alanlar arasında kalkınma ve yoksullukla savaşım, istihdam yaratılması, gıda güvenliği ve sağlık ve sosyal güvenlik hizmetleri bulunmaktadır.

 

Tarihinde ilk kez Uluslararası Kooperatifler Birliği ICA, Türk kooperatiflerinin davetine olumlu yanıt vererek 2015 yılı genel kurulunu Türkiye’de yapma kararı almıştır. 10-13 Kasım 2015 tarihlerinde Antalya’da yapılacak genel kurul toplantısına ek olarak bir de Küresel Konferans düzenlenecektir. Bu konferansın teması “2020’ye Doğru – Kooperatifiniz Nasıl Görünecek” olarak belirlenmiştir. ICA’nın bu Genel Kurul toplantısı ve Küresel Konferansının, Türk kooperatifçiliğinin dünya kooperatifleri ile entegrasyonu açısından önemli bir fırsat olacağına inanıyorum.

 

Bu duygu ve düşüncelerle 21 Aralık Kooperatifler Günü’nü kutluyor, tüm kooperatifçileri saygı ve sevgilerle selamlıyorum.