TÜRKİYE KOOP GENEL KURULU YAPILDI (30.07.2021)

TÜRKİYE KOOP GENEL KURULU YAPILDI (30.07.2021)

2021-08-01 12:37:08
1039 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Genel Kurulu yapıldı

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Genel Kurulu 30 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da King Otel’de yapıldı. Genel Kurul Divan Başkanlığı’nı Mustafa Kemal YILMAZ, Başkan Yardımcılığını Ali Rıza KEKEÇ, Yazmanlıkların da Sedat Özcan ÖZDEMİR ve Musa TAKIMCI’nın yaptığı Genel Kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasında sonra Genel Başkan Muammer Niksarlı’nın açılış konuşması ile başladı. Niksarlı Kooperatifçiliğin içinde bulunduğu durum ve kooperatifçilik sorunları hakkında açıklamalarda bulundu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam 45 temsilciden 22’sinin asaleten hazır bulunduğu genel kurulda;

 

 

  • 2021, 2022 ve 2023 Genel Kurullarının birleştirilerek yapılması konusunu görüşüldü ve oy birliği ile kabul edildi.

 

 

  • 2018, 2019 ve 2020 Yılları Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporu,  Bilanço ve gelir gider cetvelleri, ilgili kurullar tarafından genel kurula ayrı ayrı okundu. Raporların tamamı hakkında müzakere açıldı.  

 

 

Söz alan Köy-Koop Merkez Birliği Temsilcisi Eray ÇİÇEK birliklerin ödemeleri konusunda farklılıklar ve çelişkiler bulunduğunu, bazı birliklerin ortak sayılarını düşük gösterdiklerini bu durumun giderilmesini istedi. Başkan Muammer NİKSARLI söz aldı. Konu hakkında açıklamalarda bulunarak fiili durumun, kooperatiflerin durumundan kaynaklandığını konu ile ilgili ortaklar lehine bir teklifleri bulunması halinde değerlendirebileceklerini ve sonucunun bir dahaki genel kurulda görüşülebileceğini belirtti. Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetim Kurulu raporları,  Bilanço ve gelir gider cetvelleri oybirliği ile genel kurulca oybirliği ile kabul edildi. Bilânço ve Gelir Gider Cetvelleri ayrı ayrı oybirliği ile onaylandı.  Yönetim ve Denetim Kurulları ise ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. (Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar, çekimser oy kullanılmadı.)

 

 

  • Tasfiye edilen Malatya Kayısı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’nin 29.933.-TL’lik borcu görüşüldü ve silinmesi oy birliği ile kabul edildi.

 

 

  • 2021, 2022 ve 2023 yılları Tahmini Bütçeleri ve uygulama esasları Yönetim Kurulu tarafından genel kurula okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

 

 

  • 2021, 2022 ve 2023 yılları İş Programları Yönetim Kurulu tarafından genel kurula okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

 

 

  • Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin yurtdışı geçici görev harcırahının, görevlinin otel ve yol gider faturalarının karşılanması koşuluyla bir günde net; yurt dışı 250,00-USA doları, (ikiyüzelli dolar)  Yurt İçi bir günde net 250,00-TL (ikiyüzelli Türk Lirası) olması oybirliği ile kabul edildi.

 

 

  • Divana verilen bir yazılı önerge üzerine aşağıda isimleri yazılı kişiler Yönetim kurulu üyeliğine (3) üç yıllığına ve Denetim kurulu üyeliğine (3) üç yıllığına açık oylamayla  1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler.

                 

 

 

     

 

YÖNETİM KURULU

ASİL ÜYELER

YÖNETİM KURULU

YEDEK ÜYELER

TEMSİL ETTİĞİ

KURUM

1

 

Köksal KACIR

 

Musa TAKIMCI

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği

2

 

Cafer YÜKSEL

 

İdris ŞENEL

Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği (Or-Koop)

3

Mehmet Muhittin BIYIKOĞLU

 

Ferudun ERGİN

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)

4

 

Bahri ŞARLI

 

Ekrem KARATAŞ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)

5

 

Ramazan ÖZKAYA

 

Turan ÖZTÜRK

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop)

6

 

Muammer NİKSARLI

 

Haci Mehmet AKSOY

Türkiye Kent Kooperatifleri Merkez Birliği (Türkkent)

7

 

Nevzat ERGEN

 

Ali KARATAŞ

Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB)

 

 

 

 

DENETİM KURULU

ASİL ÜYELER

DENETİM KURULU

YEDEK ÜYELER

TEMSİL ETTİĞİ

KURUM

1

 

Abdullah HAZIRCI

 

Ahmet PEHLİVAN

Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (Pankobirlik)

2

 

Fahri TUĞRAL

 

Şükrü ÇOKLAR

Marmara Bölgesi Küçük Sanayi Siteleri Yapı Koop.Birliği

 

3

 

Mehmet AZMAN

 

Ali Rıza KEKEÇ

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB)

             

 

 

 

Genel kurul sonuçlarının tüm kooperatifler ve kooperatifçiler için hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz.