TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Niksarlı 7 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile bir basın bildirisi yayımladı

TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Niksarlı 7 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile bir basın bildirisi yayımladı

2018-07-05 11:56:10
1935 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Genel Başkanı Muammer Niksarlı

7 Temmuz Uluslararası Kooperatifler Günü nedeni ile bir basın bildirisi yayımladı

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Kooperatifler Günü kutlu olsun!..

 

 

Her yılın Temmuz ayının ilk Cumartesi günü, Uluslararası Kooperatifler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün, Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA)’nın 1923, Birleşmiş Milletler örgütünün de 1995 yılından beri dünyanın her yerinde coşku ile kutlanmaktadır. Bugünün önemi, kooperatif işletmelerin dünya barışı ve sosyal ve ekonomik kalkınmasına ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına 1 Milyardan fazla kooperatif ortağının taahhüdünü göstermesi bakımından bir fırsat olarak değerlendirilmesidir.

 

 

Bu yılın Uluslararası Kooperatifler Günü teması, ICA tarafından “Kooperatifler Yoluyla Sürdürülebilir Toplumlar” olarak belirlenmiş, sloganı da “mal ve hizmetlerin sürdürülebilir tüketimi” olarak seçilmiş olup, bu tema ve slogan da “Sorumlu Tüketim ve Üretim” olan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi 12'yi yansıtmaktadır.

 

 

Doğası gereği, kooperatifler üçlü bir rol oynarlar:

 

*  Ekonomik aktörler olarak, iş, geçim ve gelir yaratma fırsatları yaratırlar.

*  Toplumsal hedefleri olan insan merkezli işletmeler olarak sosyal adalet ve eşitliğe katkıda bulunurlar.

Demokratik kurumlar olarak, ortakları tarafından kontrol edilir, toplumda ve yerel topluluklarda lider bir rol oynarlar.

 

 

TÜRKİYE KOOP 28 türde kurulmuş olan bu kooperatiflerin ulusal düzeydeki çatı örgütüdür. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa göre TÜRKİYE KOOP, kooperatiflerin eğitim başta olmak üzere, temel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, denetim yapmak, uluslararası platformlarda Türk kooperatifçiliğini temsil etmek ve gelişmeleri için ihtiyaç duyulan uygun yasal düzenlemelerin yapılması için Hükümetlerle ortak çalışmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. Demokratik kitle örgütleri olarak kooperatifler ülke ekonomisine yıllı yaklaşık 100 Milyar TL katma değer kazandırmakta, kırsal ve kentsel kesimlerde 500.000 kişiye istihdam sağlamakta ve geleneksel tarım ürünlerimizin dış pazarlara satılmasında en büyük ihracatçı firmaların başında gelmektedirler.

 

 

TÜRKİYE KOOP’un da ortağı olduğu Uluslararası Kooperatifler Birliği (ICA) dünyada 1 milyardan fazla ortağı temsil etmekte ve bağlı kooperatif işletmelerin yıllık is hacimleri toplamı 2,5 Trilyon Doları geçmektedir. Bu kooperatif işletmeler tüm dünyada 280 milyon kişiye istihdam sağlamaktadırlar ve sürdürülebilir üretim ve gıda güvenliği konularında önemli katkılarda bulunmaktadırlar.

 

 

7 Temmuz 2018 günü kutlanan 96.Uluslararası Kooperatifler Günü’nde tüm kooperatiflerimizin ortaklarını ve çalışanlarını saygı ve sevgi ile selamlıyorum, kendilerine bereketli üretim ve sağlıklı bir yaşam diliyorum.