TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu Toplandı (09.05.2017)

TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu Toplandı (09.05.2017)

2017-05-10 12:08:23
2223 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP

Yönetim Kurulu Toplandı

 

 

 

*  Yönetim Kurulu toplantısının açılışında konuşan Genel Başkan Niksarlı, Kooperatifler Kanunu değişikliğine ilişkin çalışmalar konusunda üyelere ayrıntılı bilgi verdi.

 

*  TÜRKİYE KOOP 2017 Genel Kurulu’nun 30 Haziran’da, çoğunluk sağlanamaması halinde de 17 Temmuz 2017 tarihinde yapılması kararlaştırıldı

 

*  Yönetim Kurulu Kooperatifler Kanununda yapılacak değişiklikler konusunda yapılacak çalışmalarda Başkanlık Divanı’nı yetkili kıldı

 

*  Yönetim Kurulu, Genel Kurula sunulacak 2016 yılı faaliyet raporu ve 2017 iş programı ile bütçe tasarısını da onayladı

 

 

 

 

 

 

 

 

Niksarlı’nın konuşması

 

Genel Başkan Muammer Niksarlı Yönetim Kurulu toplantısının açılışında yaptığı konuşma ile kooperatifler kanunu ile ilgili çalışmalar hakkında geniş bir bilgi sundu. Bu bilgilerin tümünün internet sitemizde yayınlandığını ve ayrıca yazılı olarak yöneticilerimize ulaştırıldığını söyledi.

 

24.04.2017 tarihinde Gümrük ve Ticaret Bakanının talimatlarıyla TÜRKİYE KOOP’ a verilen yasa taslaklarının incelenmesinden de anlaşılacağı üzere ihtiyaçlarımızı karşılayabilecek ve sorunlarımızın çözümüne ışık tutacak bir kanun tasarısıyla karşı karşıya olmadığımız anlaşılmaktadır diyerek, bakanlıkların müdahale alanları ve yetkilerinin genişletildiğini söyledi.

 

Strateji belgesinde öngörülen ve bakanlıkların kullandığı birçok yetkinin (Eğitim, denetim ve danışmanlık) kooperatiflere devredileceği öngörüsünün göz ardı edildiği görülmektedir.

 

Yeni bir yasa yapmanın zorluğu ve alacağı zaman dikkate alınarak 1163 sayılı yasanın bazı maddelerinde değişiklik yapılarak ihtiyaçlarımızın karşılanmasının mümkün olup olmadığı da değerlendirmelidir dedi.

 

Sonuç olarak kooperatifler yasası ile ilgili yapılacak çalışmalar ve bakanlıklarla müzakereler konusunda başkanlık divanının yetkilendirilmesinin daha isabetli olabileceğini söyledi.

 

Bu açıklamalar sonunda yukarıda öngörülen konuda başkanlık divanın yetkilendirilmesi kararlaştırıldı.

 

 

Mali durum ve Birliklerimizden alacaklar

 

TÜRKİYE KOOP Başkanı Muammer Niksarlı TÜRKİYE KOOP’un bazı birliklerimizden 2016 ve öncesine ait 666.517,38.-TL alacağının olduğunu ifade ederek alacakların her yıl artmakta olduğunu söyledi.

 

Birliklerimizin geçmiş yıllar borçlarını dondurduğumuzu belirterek kendilerinden yeni yıl ödemelerini (ödemede kolaylık olması bakımından) aylık yapmaları istenmiştir. Maalesef borçlu birliklerimiz bu kolaylığı da dikkate almamışlardır. Oysaki aidatlarını aylık ödemeler halinde aylık bin liranın çok altında ve hatta 200, 300, 400 lira gibi aylık ödemelerin olduğu görülmesine rağmen söz konusu borçların ödenmemesinin nedenlerini anlamakta zorluk çekildiğini söyledi.

 

 

2017 yılı Genel Kurulu

 

Toplantıda 2016 yılı bilanço ve gelir- gider tablosu görüşülerek onaylanmış ve genel kurula sunulması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, Genel Kurula sunulacak olan 2017 yılı tahmini bütçesi ve iş programı da görüşülerek onaylanmıştır.

 

26. olağan genel kurul toplantısının 30 Haziran 2017 tarihinde TÜRKİYE KOOP’un genel merkezinde saat 10.0’da, bu toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde ise ikinci toplantının 17 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 11.00’de King Otel-Piyade Sok. No. 17 Çankaya Ankara adresinde toplanmasına karar verilmiştir.