TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu toplandı (17.04.2018)

TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu toplandı (17.04.2018)

2018-04-19 11:24:38
2439 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu toplandı

 

 

*  Toplantıda Genel Kurul gündemi ve tarihi tespit edildi ve Genel Kurula sunulacak Çalışma Raporu, İş Programı ve tahmini bütçe görüşülerek kabul edildi

*  TÜRKİYE KOOP Genel Kurullarının birleştirilerek yapılması konusunda Genel Kurula öneri götürülecek

*  Türkçe konuşan ülkelerin kooperatifleri ile dayanışma ağı (network) kurulması konusunda Genel Kurula öneri götürülecek

*  Piyasada gıda güvenliği, fiyat istikrarı sağlanması ve üreticilerin sürdürülebilir ve planlı üretim yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla bir mağazalar zinciri kurulması için Genel Kurulun karar alması istenildi

*  Anasözleşmenin 21. Maddesi değiştirilerek tüm birlik başkanlarının katılacakları bir Başkanlar Kurulu oluşturulması önerisi Genel Kurula götürülecek

*  Toplantının açılışında GTB Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin Cenkış da hazır bulunarak son yasal düzenlemeler konusunda üyeleri bilgilendirdi

 

 

TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu Genel Başkan Muammer Niksarlı’nın başkanlığında 17 Nisan 2018 tarihinde Ankara’da toplandı. Toplantıya şu Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı:

 

Muammer Niksarlı, Selahattin Külcü, Bahri Şarlı, Cafer Yüksel, Ramazan Özkaya, Sait Nihat Sözen, Neptün Soyer, Ali Halis Uysal, Zafer Özkan, İhsan Temel, Mehmet Abidinoğlu, Ekrem Karataş, İlhami İlhan, Mehmet Muhittin Bıyıkoğlu, Erol Akar, Ercan Çetin, Yakup Esen, Fahri Tuğral.

 

 

 

 

 

 

Ayrıca, denetim kurulu üyemiz Kürşat Arslan da toplantıya katıldı. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Uzmanlarından Hakan Tunçağıl da izleyici olarak hazır bulundu.

 

 

Genel Başkan Niksarlı’nın kısa bir açılış konuşmasını takiben, toplantının açılışına davet edilen Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Seçkin Cenkış son yasal düzenlemeler konusunda üyeleri bilgilendirdi. ve Pankobirlik’den de Denetim Kurulu üyemiz Kürşat Arslan toplantıya izleyici olarak katıldılar.

 

 

 

 

 

 

Toplantıda Genel Kurul gündemi ve tarihi tespit edildi ve Genel Kurula sunulacak Çalışma Raporu, İş Programı ve tahmini bütçe görüşülerek kabul edildi. Genel Kurul, 29 Haziran 2018 tarihinde Ankara’da yapılacak. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 19 Temmuz 2018 tarihinde aynı yerde yapılacak.

 

 

TÜRKİYE KOOP’un 2018 ve 2019 yıllarına ait genel kurullarının birleştirilmesi konusunda da genel kurula öneri götürülmesi kararlaştırıldı.

 

 

Anasözleşmenin 21. Maddesi değiştirilerek Yönetim Kurulu üye sayısının azaltılması, buna karşın, tüm birlik başkanlarının katılacakları bir Başkanlar Kurulu oluşturulması önerisi de Genel Kurula götürülecek.

 

 

TÜRKİYE KOOP’a uluslararası toplantılarda ulaştırılan istekler konusunda Genel Başkan Niksarlı üyeleri bilgilendirdi. Bu doğrultuda, TÜRKİYE KOOP’un  Türkçe konuşan ülkelerin kooperatifleri ile bir dayanışma ağı (network) kurması konusunda Genel Kurula öneri götürülecek.

 

 

Genel Kurula bir öneri daha götürülmesi kararlaştırıldı. Genel Kurul kabul ederse, piyasada gıda güvenliği, fiyat istikrarı sağlanması ve üreticilerin sürdürülebilir ve planlı üretim yapmalarına katkıda bulunmak amacıyla, tüm kooperatiflerin ürünlerinin pazarlamasını yapacak (Migros benzeri) bir mağazalar zinciri kurulması hususunda ilgili kooperatif birlikleri ve hükümete öneride bulunulacak.