TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI YAPILDI. (24.12.2015)

TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI YAPILDI. (24.12.2015)

2016-01-13 14:06:12
3249 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

ÇALIŞMA GRUBU DÖRDÜNCÜ TOPLANTISI

ANKARA’DA YAPILDI

 


Toplantıya TÜRKİYE KOOP’u temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Erol AKAR ve İdari ve Mali İşler Müdürü Av. Övgü KARATAŞ katıldı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde 24.12.2015 tarihinde 4. Çalışma Grubu toplantısı, Türkiye İstatistik Kurumu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Milli Kooperatifler Birliği Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, PANKOBİRLİK, TESKOMB, DGRV temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiş bulunmaktadır. Türkiye Milli Kooperatifler Birliğini Temsilen toplantıya Köy-Koop Kastamonu bölge Birliği başkanı ve TÜRKİYE KOOP Yönetim Kurulu Üyesi Erol AKAR ve TÜRKİYE KOOP İdari ve Mali İşler Müdürü Av. Övgü KARATAŞ katılmıştır.

 

Toplantıda kooperatifçilik alanında tanım birliğine varılması ve ihtiyaç duyulan istatistiklerin uluslararası standartlara uygun olarak üretilmesi ve ortak bir veri tabanı oluşturulması amacıyla neler yapılabileceği ve özellikle istatistiksel kalite hususunun üzerinde durulmuştur.

 

TUİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanı, Şenol BOZDAĞ, Kaliteli İstatistik nasıl üretilmeli sorusuna cevap bulmak için BM’nin GSBPM ( The Generic Statistical Business Process Model) Jenerik İstatistiksel İş Süreci Modeli’ni kullanarak TUİK Taslak İstatistiki İş Süreci Modeli geliştirdiklerini belirtmiştir.

 

Jenerik İstatistiksel İş Süreçleri Modeli’nde ilk aşama olan ihtiyaçların belirlenmesi noktasında hangi çıktıların tasarlandığı, verilerin kimler tarafından ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi, ulusal ve uluslararası alanda hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğu, hali hazırda kayıtlı verilerin istatistik haline getirilmesi için neler gerektiği, standart yapılar ve kodların kullanılıp kullanılmadığı, toplanan verileri işleme süreci, kayıtlı verilerin doğruluğunun kontrolü ve sapma değerlerin analizi ve istatistiksel sonuçları hakkında TÜİK Süreç ve Metaveri Grup Sorumlusu Gülhan EMİNKAHYAGİL kapsamlı bilgi vermiştir.

 

Ayrıca kuvvetli bir veri tabanına sahip olmak için Kaliteli istatistiğin önemi belirtilmiş olup, kalitenin belli bir düzeyde sağlanması sonucunda buna bağlantılı olarak çok daha kapsamlı birçok veri setinin kolaylıkla elde edilebileceği vurgulanmıştır. Bu kapsamda da Kaliteli ve sürdürülebilir kooperatif istatistiklerini üretmek ve kooperatiflerin istihdama ve ekonomik hayata olan katkısını ölçmek amacıyla ilk olarak Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün bütün kooperatif unvanları ile vergi numaralarından oluşan bir listeyi derlemesi, söz konusu listeden yola çıkılarak bu kooperatiflerin kontrol ettiği şirketlerin belirlenmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile bir çalışma yürütülmesi, kooperatifler ile kontrol ettikleri şirketlerin istihdama katkısının tespiti için benzer bir çalışmanın Sosyal Güvenlik Kurumu ile gerçekleştirilmesi hususları gündeme gelmiştir.

 

“Kooperatif İstatistiklerine İlişkin Taslak Metaveri Açıklamaları” belgesinde yer alan türlerine göre kooperatif ve birlik sayıları; ortaklar ve çalışanların sayıları, yaşları, cinsiyetleri, eğitim durumları; kooperatif ve birliklerin toplam üretimleri, varlıkları, GSYİH’deki payları gibi konu başlıkları bu verilerin nasıl elde edilebileceği, kalitenin nasıl sağlanacağı gibi konular toplantıda tek tek değerlendirilmiştir.  Sonrasında söz konusu açıklamaların TÜİK tarafından oluşturulan Resmi İstatistik Metaveri Şablonu dikkate alınarak revize edilmesinin yararlı olacağı, ifade edilmiştir.

 

Metaveri İş Süreçleri ve Kalite Yönetimi hakkında TÜİK yetkilileri tarafından bir eğitim verilmesi ve Kooperatifler ile kontrol ettikleri şirketlerin ekonomik ve sosyal hayat ile istihdama katkılarının tespit edilebilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan verilerin oluşturulmasını amacıyla Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, SGK, TÜİK ve Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan oluşan bir alt toplantı düzenlenmesi kararlaştırılarak toplantı sonuçlanmıştır.