TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI. (15.09.2015)

TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI ANKARA’DA YAPILDI. (15.09.2015)

2015-09-18 11:56:29
4162 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÜRKİYE KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNİN

GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMA GRUBU

ÜÇÜNCÜ TOPLANTISI

15.09.2015 TARİHİNDE ANKARA’DA YAPILDI.
 

 

Pankobirlik’in ev sahipliğinde Pankobirlik toplantı salonunda yapılan toplantıya; T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Uluslararası Çalışma Örgütü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve kooperatif temsilcileri katıldı. Türkiye Milli Kooperatifler Birliği’ni temsilen toplantıya Genel Başkan Danışmanı Cafer ÇATALBAŞ katıldı.

 

Toplantıda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı temsilcisi Mehmet Ali KORKMAZ, “Tarımsal Örgütler Bilgi Sistemi” ve “Tarım Takip Sistemi” hakkında bir sunum yaparak, kooperatiflerin vergi kimlik numarası ile gerçek kişilerin ise T.C. kimlik numaraları ile veri tabanında tutulduğu, veri girişlerinin düzenli olarak yapılmasını sağlamak amacıyla bu kayıtların teşvik programlarına esas teşkil etmesine yönelik çalışmalarının ise devam etmekte olduğunu belirtti.

 

Pankobirlik Kooperatif Uzmanı Levent KAYAALP, Pankobirlik’e bağlı kooperatif ve iştirakler hakkında genel bir sunum yaptı.

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi Mustafa SEPETÇİ yaptığı konuşmasında;  ILO ile yürütülen projeye büyük önem verdiklerini, Ekim ayı başında Cenevre’ye yapacakları ziyarette ILO Kooperatif ve İstatistik birimleriyle görüşerek projenin geldiği aşama hakkında bilgi vereceklerini, bundan sonra yapılacakları da müzakere edeceklerini dile getirdi.

 

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “KOOPERATİF İSTATİSTİKLERİNE İLİŞKİN METAVERİ AÇIKLAMALARI” taslağı katılımcılara dağıtılarak görüşlerine sunuldu, müzakere edildi ve bir sonraki toplantıda olgunlaştırılmasına karar verildi.

 

TÜİK Yıllık İş İstatistikleri Daire Başkanı Şenol BOZDAĞ;  kooperatifçilik alanında tanım birliği sağlanması, uluslararası standartlarla uyumlu veriler toplanması, mevcut durumdaki kooperatif türlerinin titiz çalışmalar ile yeniden sınıflandırılması ve Çalışma Grubu’nda yer alan kurum ve kooperatiflerin kendi bilgi sistemlerinin ana gövdeye katkı sunması ve ortak bir veri tabanı üzerinden ilerlenmesi gerektiğini vurguladı. Oluşturulacak kooperatif istatistiklerinin uluslararası tanınırlığı olan Jenerik İstatistiksel  İş Süreçleri Modeli (GSBPM)’ne uygun olarak ilerlemesi sağlanarak kurulacak sistemin dünyada tanınır ve geçerliliği olan bir çalışma hüviyeti  kazanmasının mümkün olacağını, jenerik model kapsamında ihtiyaçların belirlenmesi aşaması sonrasında “tasarım aşaması” na geçileceğini ifade etti.

 

Kooperatiflerle ilgili istatistiki verilerin Kasım ayında düzenlenecek olan “Resmi  İstatistik Programı” nda yer alması için projenin Bakanlar Kurulu’na sunulacağı dile getirilerek  toplantı sona erdi.