Ticaret Bakanlığı Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Yapıldı (10 Ekim 2018)

Ticaret Bakanlığı Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Yapıldı (10 Ekim 2018)

2018-10-11 15:47:39
2000 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticaret Bakanlığı

Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı Yapıldı

 

 

 

 

10 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yapılan çalıştayda TÜRKİYE KOOP’u Genel Başkanı Muammer Niksarlı ve Uluslararası İlişkiler Danışmanı Prof. Hüseyin Polat temsil etti.

 

*  Çalıştaya Ticaret Bakanlığı dış paydaşlarının temsilcileri katıldı. Kooperatifler iki masada temsil edildiler: Esnaf ve sanatkârlar ile kooperatif paydaşlar.

 

*  Çalıştayda ayrıca Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Yakup Esen, TESKOMB’dan Uğur Yıldırım, OR-KOOP’dan Ali Eğritaş, Tariş Zeytin-Zeytinyağı TSK Birliğinden Dr. Hakkı Çetin ve DGRV Ankara Bürosundan İfakat Gürkan ile TSE’den İsmail Bubik katıldılar.

 

 

 

 

Ticaret Bakanlığının 2019-2023 Stratejik Plan Dış Paydaş Çalıştayı 10 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da yapıldı. 200’e yakın temsilcinin katıldığı çalıştayda TÜRKİYE KOOP’u Genel Başkan Muammer Niksarlı ile birlikte Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Hüseyin Polat temsil etti.

 

Kooperatifler ile ve esnaf-sanatkârların temsilcileri iki masada çalışmalara katıldılar ve kooperatiflerin Bakanlığın stratejik planında yer almasına dönük katkılarda bulundular.

 

 

 

 

Esnaf - Sanatkarlar masasında Genel Başkan Muammer Niksarlı yer aldı

 

 

 

Esnaf ve sanatkârlarla ilgili paydaşların temsilcilerinin yer aldığı masada, TÜRKİYE KOOP Temsilcisi Genel Başkan Muammer Niksarlı yanında, TOBB, ATO, ASO TSE, TESK ve KESK temsilcileri yer aldılar. Bu masada, Muammer Niksarlı, kooperatiflerin yeni yasal düzenlemeye duydukları gereksinmenin öncelikli sorunlar arasına girmesini sağladı. Ayrıca, kooperatiflerin dış ticarette etkili olmalarını sağlayacak yeni bir organizasyon gerekli olduğunu, yerli malı kullanmanın ve üretim ve tüketim kooperatifleri arasındaki ticarette KDV indirimi yapılmasının fiyatlara olumlu yansıması olacağı konuları da stratejik çözüm önerileri paketinde yer aldı.

 

 

 

 

Kooperatifçiler masasında TÜRKİYE KOOP'u Prof. Hüseyin Polat temsil etti

 

 

 

Kooperatif temsilcilerinin katıldığı masada TÜRKİYE KOOP’u Hüseyin Polat temsil ederken, masada ayrıca Tüketim Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Yakup Esen, TESKOMB’dan Uğur Yıldırım, OR-KOOP’dan Ali Eğritaş, Tariş Zeytin-Zeytinyağı TSK Birliğinden Dr. Hakkı Çetin ve DGRV Ankara Bürosundan da İfakat Gürkan katıldılar. Masada ayrıca TSE’den İsmail Bubik de yer aldı. Grubun Moderatörlüğünü Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Daire Başkanlarından Yavuz Selim Akçakale, Yazmanlığını da Hakan Tunçağıl yaptılar.

 

 

Kooperatifçiler masasında sorunlar ve çözüm önerileri ile orta ve uzun vadeli beklentiler konularında üç başlık öncelikli olarak yer aldı:

 

1.  Kooperatiflerle ilgili yasal altyapının yenilenmesi ve güçlendirilmesi

2.  Kooperatiflerin finansmana erişiminde kısa vadede kooperatiflerin de katılacakları kredi garanti fonuna işlerlik kazandırılması, uzun vadede de kooperatiflerin sahip olacakları bir kooperatifler bankası kurulması

3.  Kooperatif üst kuruluşlarının güçlendirilmesi ve kooperatif imajının geliştirilerek kooperatiflerin ölçek büyüklüğünden yararlanmalarının teşvik edilmesi.