Uluslararası Çalışma Örgütü Kooperatif İstatistiklerine ilişkin Kılavuz Hazırladı

Uluslararası Çalışma Örgütü Kooperatif İstatistiklerine ilişkin Kılavuz Hazırladı

2018-11-06 14:34:16
1878 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uluslararası Çalışma Örgütü

Kooperatif İstatistiklerine ilişkin

Kılavuz Hazırladı

 

 

 

Birleşmiş Milletlerin ihtisas kuruluşlarından Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), kooperatif istatistikleri hakkında bir kılavuz hazırladı. 10-19 Ekim 2018 tarihleri arasında Cenevre’de yapılan ILO’nun Uluslararası Çalışma İstatistikçileri 20inci Konferansında kabul edilen Kılavuz, bu konuda hazırlanmış ilk ve tek yol gösterici doküman olması bakımından önem taşıyor.

 

 

Bu nedenle de TÜRKİYE KOOP Kılavuzu ivedilikle Türkçeye çevirerek Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK başta olmak üzere, ilgili bakanlıklara ve bağlı birlik ve merkez birliklerine bir yazı ekinde gönderdi ve ILO Ankara Bürosunu da bu işlem hakkında bilgilendirdi.

 

 

Bu belgede Kılavuzun amacı şöyle belirlenmiş:

 

“Bu kılavuz ilkeler kooperatifler hakkında bir dizi istatistik geliştirmeyi kolaylaştırmayı amaçlamaktadır. Kılavuz, belirli ulusal ihtiyaçları ve koşulları dikkate alarak geniş bir tanımlayıcı, analitik yelpazesi ve politika amaçları için yeterli bir bilgi tabanı sağlayacaktır.

 

 

Kooperatiflere ilişkin istatistikler özellikle:
 
(i) kooperatiflerin işgücü piyasalarına ve ekonomiye katkısının izlenmesi ve
(ii) ekonomik ve sosyal politikaların ve programların tasarımı, uygulaması ve değerlendirmesine katkıda bulunmak, ve
(iii) kadın veya erkek işçi ve ortak grupları ile genç insanlar ve özel durumları olan grupların analizini kolaylaştırmak.”
 
Kılavuzun tam metnine aşağıdaki linkten ulaşılabilir: