YENİ NESİL KOOPERATİFLER TOPLULUĞU KAPANIŞ KONFERANSI SONUÇ RAPORU (24 HAZİRAN 2022)

YENİ NESİL KOOPERATİFLER TOPLULUĞU KAPANIŞ KONFERANSI SONUÇ RAPORU (24 HAZİRAN 2022)

2022-08-03 13:02:01
691 kişi bu haberi okudu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu
Kapanış Konferansı
Sonuç Raporu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Adı: Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu
Faaliyet: Kapanış Konferansı
Faaliyet Tarihi: 24 Haziran 2022

 

 

 

 

1. Kavramsal Çerçeve ve Gündem:

 


Genç İşi Kooperatif; Türkiye Milli Kooperatifler Birliği ve İtalya Ulusal Kooperatifler ve Mütüeller Birliği Legacoop’un uluslararası kalkınma iş birliği teşkilatı Haliéus ortaklığında, AB desteğiyle, Sivil Toplum Destek Programı III kapsamında “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu”- kısa adıyla “NewGenCoop” projesini yürütmektedir. Proje, karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin (kısaca NGC) işletme yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Projenin son faaliyeti olan kapanış konferansı 24 Haziran 2022 tarihinde Ankara Grand Mercure Otel’de, 32 kurumu temsilen toplamda 40 kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

 

 


Kapanış konferansı iki temel amaçla yapılmıştır. Birinci amaç proje çıktılarının ilgili paydaşlarla paylaşılması, ikinci amaç da bundan sonraki süreçte yeni nesil kooperatifler olarak beklenti ve hedeflerin neler olduğunun yine ilgili paydaşlara aktarılması ve görüşlerin alınması olarak belirlenmiştir. Konferans bu iki amacı da gerçekleştirmeyi sağlarken, aynı zamanda kooperatifçilik ekosisteminde yer alan birçok kurum ve kuruluşun da bir araya geldiği bir etkinlik olmuştur.

 

 


Konferansın ilk bölümünde, açılış konuşmalarının ardından, Genç İşi Kooperatif moderatörlüğünde bir panel düzenlenmiştir. “Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu” 3 Yıllık Eylem Planı; Kapsam, Amaç ve Öngörüler” adlı panele; proje kapsamında kurulmuş olan 3 çalışma grubundan birer temsilci konuşmacı olarak katılmıştır. Panelistler, çalışma gruplarını temsilen 3 yıllık eylem planını oluşturmak üzere yapılan çalışmalar konusunda ayrıntılı bilgi vermiştir. Çalışma gruplarının ortaya çıkardığı hedefleri gösteren özet tablo Ek-1’de verilmiştir.

 

 


İkinci bölümde yapılan panel ise yine Genç İşi Kooperatif moderatörlüğünde gerçekleşmiştir. “Sürdürülebilir Kalkınma için Kooperatiflerin Örgütlülüğü ve İş Birlikleri” adlı panelde 3 konuşmacı yer almıştır. ILO’dan Sayın Özge Berber Agtaş, kooperatiflerin sürdürülebilir kalkınmaya sunacağı katkı konusundaki fikirlerini, Haziran 2022 tarihli Uluslararası İşgücü Konferansında tartışılan konular üzerinden ele alacak şekilde paylaşmıştır. “Cooperatives Europe” Savunuculuk Birimini temsilen Sayın Mathilde Delabie, “Cooperatives Europe” olarak Avrupa’da neler yapıldığını ve bunun sürdürülebilir kalkınmaya olan etkisini anlatmıştır. Son olarak Altınbaş Üniversitesi’nden Sayın Prof. Dr. Zeynep Özsoy, ekonomik ve sosyal olarak sıkıntılı zamanlarda, Türkiye’de taban örgütlerinin ve marjinalleştirilen grupların kooperatifler altında nasıl örgütlendiğini anlatmıştır.

 


Konferans kaydını izlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=_WlHdqgqnEw

 


2. Konferans Programı: