Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

Türkiye Milli Kooperatifler Birliği

 

 

Merkez Birlik veya Birlik Adı   Türkiye Milli Kooperatifler Birliği
Merkez Birlik veya Birlik Kısa Adı   TÜRKİYE KOOP 
Kuruluş Tarihi :   30 Aralık 1991
Başkan   Muammer NİKSARLI
Başkan Yardımcıları
Bahri ŞARLI     TESKOMB Gn.Bşk.V.
Cafer YÜKSEL      OR-KOOP Gn.Bşk.
Köksal KACIR     Tarım Kredi Gen.Bşk.
Ramazan ÖZKAYA      SÜR-KOOP Gn.Bşk.
Mehmet Muhittin BIYIKOĞLU      Pankobirlik Ank.Bölge Birl. Bşk.
Nevzat ERGEN     TEKB

 

 

Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar

Uluslararası Kooperatif Birliği (International Co-operative Alliance-ICA) 

 

The Cooperative enterprise as Actor of Social Economy for an Economic and Social Development in the Mediterranean Region

 

Varsa Şirketlerinin ve İştiraklerinin Adları

Türk Kooperatifçilik Eğitim Vakfı Üyesi 

 

Devam Etmekte Olan Projeler, Yatırımlar ve Üretim Tesisleri

Çocuklarımızı şiddete karşı koruyalım projesi 

 

Merkez Birlik veya Birliğin Süreli Yayınları ve Yayınlanma Periyotları 

2008 yılı itibariyle yayınımız çıkmamaktadır.

 

Merkez Birlik veya Birliğin Bugüne Kadar Çıkartmış Olduğu Diğer Yayınlar

Kooperatiflerin Vergilendirilmesi (Ankara, 1992),

İkinci Kooperatifçilik Kurultayı (Türkiye Milli KooperatiflerBirliği'ne Düşen Görevler), Ankara, 26-27 Haziran 1993,

Kooperatiflerin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri (Panel-7 Mart 1996),

Türkiye'nin Güncel Ekonomik-Sosyal Sorunları ve KooperatifçilikPaneli ,1998, 

Vergi Yasalarında Yapılan Değişikliklerin Eski ve Yeni Şekli İle Karşılaştırmaları, 

21 Aralık Dünya Kooperatifler Günü Etkinliği 3-6 Aralık 1998, 

Kooperatifler Arası Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Semineri 25-28 Mayıs 1999, 

Avrupa Birliği ve Türkiye'de Tarımsal Kalkınma KooperatifçilikHareketleri (Prof Dr. Ayhan Çıkın , Arş.Gör. Nermin Kızıldağ), 

GAP Bölgesi Kırsal Kalkınmasında Kooperatifçilik Ve Diğer Örgütlenme Modelleri
(T.C. Başbakanlık GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Ve Türkiye Milli Kooperatifler Birliği İşbirliği İle Atölye Çalışması 26-27 Aralık 2001),

Kooperatiflerin Teşvikine İlişkin 193 Sayılı (ILO) Uluslararası Çalışma Örgütü Tavsiye Kararı, Ankara, Ocak 2003, 

Avrupa Birliği'nde Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yaşamda Kooperatiflerin Rolü, Ankara, Mart 2003,

Avrupa Birliği'nde Kooperatifçilik, Ankara, Mayıs 2003.